På Bodø stasjon skal det dreneres. Videre skal det bygges spor og sporveksler skal byttes. Plattformen skal også bygges om.

Gyver løs på Nordlandsbanen i helga: Sjekk hvor arbeidet skal foregå

Skrevet av Maria Edvardsen
10.06.2021 16:32

Nordlandsbanen oppgraderes betydelig. Ikke bare blir den mer moderne, men nordre del får også et nytt digitalt signalsystem.

– Vi har en viktig arbeidsliste til helgen. Viktigst er det å få plass den nye infrastrukturen med sporveksler og arbeidet vi skal gjøre på Mo stasjon. Dette er viktig for fremdriften av installasjonen av det nye signalsystemet ERTMS, sier prosjektsjef Stein-Hugo Steffensen i Område Nord i en pressemelding.

Stort steg for norsk jernbane

Også samferdselsminister Knut Arild Hareide er opptatt av helgens arbeid på Nordlandsbanen.

– Feil på signalanleggene er en av de viktigste årsakene til forsinkelser og innstillinger i togtrafikken. Å skifte ut de eksisterende, og til dels utdaterte, signalanleggene med det felleseuropeiske signal- og sikringssystemet ERTMS er derfor en prioritert jernbanesatsing i ny Nasjonal transportplan.

Bane Nor forteller at norsk jernbane dermed tar et viktig skritt fra å være analog til å bli digital.

 – Bane Nors utrulling av systemet på det norske jernbanenettet er faktisk det største IKT-prosjektet i Norge for tiden. Allerede i 2022 blir ERTMS tatt i bruk på delstrekninger på Gjøvikbanen og Nordlandsbanen, og passasjerer og vareeiere kan se frem til en mer driftssikker togtrafikk på disse banene, står det videre i pressemeldinga.

Moderne og komfortabel

Målet med den betydelige oppgraderingen er ifølge Bane Nor en mer moderne, driftssikker og komfortabel jernbane.

– Derfor skal vi vedlikeholde strekningene mellom Bodø og Namsskogan på Nordlandsbanen helgen 11.-13. juni. Nye skinner og sviller bidrar til økt stabilitet og bedre spor. Det gir litt mindre støy fra passerende tog, og økt komfort for de reisende. I tillegg gjøres det mange arbeider langs banen med skogrydding og fjellsikring for å gjøre sikkerheten enda bedre.

Nordlandsbanen fra Grong til Bodø skal i 2022 ta i bruk det nye digitale signalsystemet. De reisende vil da få en mer forutsigbar jernbane.

– På flere stasjoner skal vi denne helgen installere komponenter til det nye systemet.

Hold deg unna sporet

Alle vanlige rute- og godstog innstilles denne helgen, men det blir likevel stor og jevn trafikk av både av Bane Nors og entreprenørenes arbeidsmaskiner. 

– Det er derfor som vanlig livsfarlig og forbudt å oppholde seg på eller ved sporet. For informasjon om alternativ transport, se SJ NORDs nettside. Steffensen forteller at de har en hard og hektisk arbeidshelg foran seg. Men, med godt samarbeid mellom alle de involverte entreprenørene og leverandørene er han likevel rolig.

– Tusen takk alle som skal jobbe i helgen. Vi fornyer jernbanen slik at flere kan ta mer tog. Derfor ønsker jeg også å takke alle naboer og reisende for tålmodigheten, avslutter Steffensen.

Her jobbes det på Nordlandsbanen i helga:  

• På Bodø stasjon skal det dreneres. Videre skal det bygges spor og sporveksler skal byttes. Plattformen skal også bygges om. 
• Ved Fauske stasjon skal det byttes skinner og arbeides med signaler. 
• Mellom Lønsdal og Bodø kjøres pakkmaskin og ballastfordeler. 
• Mellom Lønsdal og Russanes settes det opp reingjerder. Mot Rognan skiftes også skinner og det arbeides med signaler. 
• Også mellom Ørtfjell og Lønsdal kjøres pakkmaskin og ballastfordeler. 
• Mellom Dunderland og Bolna legges det inn ny glideskjøt ved Raufjellfors. 
• Ved Almlibergene mellom Ørtfjell og Dunderland arbeides det i og ved sporet. Her legges det inn flere nye stikkrenner. 
• Mellom Mo i Rana og Skonseng byttes det skinner i én kilometer.