Gjorde feil ved stor anskaffelse - utlyser konkurranse på nytt

Helse Nord RHF har gjort feil ved gjennomføringen av anskaffelsen av spesialiserte habiliterings- og rehabiliteringstjeneste. Nå lyser de ut konkurranse på nytt.


​– Vi gjorde forsøk på å rette noen feil ved å annullere den første tildelingen, gjenåpne forhandlingene og tildele på nytt. I ettertid ser vi at det var forhold som vi ikke ga tilbyderne nødvendig tilbakemelding om. På grunn av dette og fravær av mulighet til å rette dette nå, ser vi ikke noe annet utfall enn å avlyse anskaffelsen og gjennomføre en ny anskaffelse, sier Hilde Rolandsen, eierdirektør i Helse Nord RHF i ei pressemelding. 

– Vi beklager at denne situasjonen har oppstått og at det har skapt ekstra arbeid for tilbyderne og usikkerhet for pasientene, understreker Rolandsen.

Videre skriver de i pressemelding at hensynet til pasienten er Helse Nord RHFs viktigste fokus. Tilbudet til pasienter med behov for spesialiserte habilitering og rehabiliteringstjenester har løpt uforandret og vil fortsette med det. De eksisterende avtalene med tilbyderne blir forlenget fram til sommeren. Fram til da blir ny konkurranse gjennomført.

– Vi gjorde feil under første tildeling. Det er mulig å rette faktiske feil, men anskaffelsesregelverket tillater ikke å endre det innkjøpsfaglige skjønnet. I praksis viste det seg ikke mulig å rette feilene, uten å endre noe skjønn. Dette er hovedårsaken til avlysningen, forklarer Rolandsen.​

Anskaffelsen er både stor og kompleks, med en verdi på i underkant av 300 millioner per år i seks år fremover. Anskaffelsen inneholder 15 ulike ytelser, med ulike fagspesialiteter, mange leverandører og et differensiert tilbud som det skal tas hensyn til.​

Den økonomiske rammen er regulert i samsvar med statsbudsjettet. Samtidig vet vi at den generelle prisstigningen i samfunnet har vært høyere.

– Vi erfarte at dette kan få konsekvens for det samlede tjenestekjøpet. I konkurransen som nå avlyses førte dette til ni prosent reduksjon i antall opphold sammenlignet med dagens avtaler, sier Rolandsen.

–​ Basert på erfaringene fra denne konkurransen, går vi gjennom kravspesifikasjonen på nytt og lyser ut ny anskaffelse med siktemål om å få nye avtaler på plass innen 1. juli 2023, avslutter Hilde Rolandsen.

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.

Les mer om:

Helse Nord