Foto: Berit Roald / NTB

Anbefaler at de nasjonale tiltakene videreføres

Skrevet av Truls Naas
19.02.2021 14:05 - OPPDATERT 19.02.2021 14:20

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet mener de nasjonale koronatiltakene i all hovedsak bør videreføres, men de anbefaler noen lettelser for barn og unge.

I sin anbefaling til regjeringen skriver Helsedirektoratet at slik situasjonen er nå, vil det være nødvendig å videreføre mesteparten av de nasjonale smitteverntiltakene i minst to uker til for å beholde kontroll.

De mener det fortsatt er behov for det de kaller et sterkt nasjonalt sikkerhetsnett.

– I og med at nedgangen i smittetallene nå synes å ha stoppet, og vi ennå ikke har fått omfattende erfaring med de nye, mer smittsomme virusvariantene, er det forbundet med risiko å lette for mye på tiltakene nå, skriver direktoratet.

– BRITISK MUTANT KAN BLI DOMINERENDE 

Folkehelseinstituttet skriver i sin anbefaling at de regner det som sannsynlig at den engelske virusvarianten kan bli dominerende i hele eller deler av landet i løpet av noen uker eller måneder.

– Konsekvensene av dette kan være at epidemien kan bli vanskeligere å kontrollere ute i kommunene, selv om det er noe usikkerhet knyttet til hvor mye større spredningsevne varianten vil ha i Norge, heter det.

Samtidig trekkes det fram som oppløftende at flere utbrudd har blitt slått ned gjennom god håndtering, og at forsterket TISK-strategi og målrettede tiltak kan brukes til å kontrollere slike utbrudd.

I første omgang vil FHI videreføre de fleste nasjonale tiltakene, men gradvis letting og mer bruk av lokale og regionale målrettede tiltak.

NOEN LETTELSER FOR UNGE

[annonse]
Samtidig anbefaler de sammen med Helsedirektoratet noen lettelser for barn og unge. Blant annet i form av at unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både innendørs og utendørs, og unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.

Direktoratet og FHI anbefaler også at kommunene og ikke regjeringen skal beslutte om videregående skoler skal stenge når det blir innført strenge smitteverntiltak.

Helsedirektoratet støtter også FHIs anbefaling om at studenter og elever kan være mer fysisk til stede ved undervisning på universiteter, høyskoler og fagskoler. Det gjelder i områder uten utbrudd.

Vil begrense sosial kontakt
Helsemyndighetene anbefaler ellers at skjenkebegrensningene bør fortsette, at unødvendige reiser innenlands fortsatt bør unngås, og at alle bør begrense sosial kontakt.

Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn fem gjester i tillegg til dem man bor sammen med.

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.