Foto: Preben Hunstad
DIREKTE:

HelseNord holder styremøte - følg direkte

Onsdag holder HelseNord styremøte hvor en rekke saker skal behandles.


Saker til behandling: 

 • Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Godkjenning av protokoll fra styremøte 24.august 2022 og ekstraordinært styremøte 16.september 2022
 • Regional utviklingsplan 2023-2038 - høringsutkast
 • Virksomhetsrapport nr. 8-2022
 • Internrevisjonsrapport 01/2022, virksomhetsstyring i Helse Nord
 • Delstrategi for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling - mandag, oppfølging av styresak 64-2022 
 • Radiologi- og operasjonsstuekapasitet - kartlegging
 • Oppfølging av internrevisjonsrapport 06/2019: Ventetid og svartid ved bildediagnostiske undersøkelser i Helse Nord, oppfølging av styresak 106-2020 og 56-2021
 • Nye Helgelandssykehuset - konseptfaserapport del 1 
 • Innstruks for styret i Helse Nord RHF
 • Lønnsjustering 2022 - adm.direktør
 • Orienteringssaker
 1. Informasjon fra styreleder til styret - muntlig
 2. Informasjon fra administrerende direktør til styret - muntlig 
 3. Spørsmål besvart i Stortinget: Kirurgi i Helgelandssykehuset
 4. Koronakommisjonens rapporter
 5. Årsplan 2022 for styret i Helse Nord RHF
 • Referatsaker
 1. Revisjonsutvalgsmøte i Helse Nord RHF 5.september 2022 - protokoll
 2. Ekstraordinært møte i Regionalt brukerutvalg 21.juni 2022 - protokoll
 3. Ekstraordinært møte i Regionalt brukerutvalg 2.september 2022 - protokoll
 4. Møte i Regionalt brukerutvalg 19. september 2022 - protokoll
 5. Drøftingsmøte med KTV/KVO 23.september 2022 ad. Delstrategi for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling - mandag, oppfølging av styresak 64-2022 - protokoll
 6. Brev av 18. august 2022 fra Nordland fylkeskommune ved fylkesordfører ad. Nytt bygg til nytt hovedsykehus på Helgeland. 

Følg styremøte direkte her: 

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.