Slik så det ut på vei opp til Erlingbu 25 mars Foto: Tore Veisetaune

Her er det godt skiføre:– snøen er fast og bærer godt

Skrevet av Roar Wiik
26.03.2021 06:38

Temperaturøkningen, vinden og nedbør har bidratt til stor snøsmelting omkring i Salten, men drar man opp i høyden kan man fortsatt nyte godt skiføre.

Det melder Statskog som har kartlagt føret. 

Det er lite snø i fjellet for årstida. Snømengden er stort sett mellom en halv meter og

en meter i fjellet i Salten. Skiføret er bra selv etter de siste dagene med nysnø. Snøen er fast og bærer godt, og vestavinden har gjort det mindre bårete i fjellet, skriver de.

Statskog anbefaler å holde god avstand til snøskavler. 

Selv om det er lite snø har det vært mye vind, som har skapt store snøskavler. Disse bør man holde god avstand til. 

Lenger ned i terrenget er temperaturene høyere og har sørget for at nedbøren er kommet som regn. Der er det betydelig med overvann på bekker og vatn.

– Isene er trygge i fjellet, men har noen steder fått overvann og sørpe under snølaget. Ved en kontrollmåling i Sulitjelma var ikke overvatn et problem der. Det er derfor fine muligheter for isfiske, sier Jim Tovås Kristensen i Fjelltjenesten.

Is på innsjøer og vassdrag

Det er god is på de fleste vatn både i lavereliggende områder og i høyfjellet, melder Statskog.

De ber imidlertid folk være forsiktige når de ferdes på isen. 

[annonse]
Enkelte store regulerte vann har fremdeles usikker is, skriver de.

Statskog oppfordrer folk til å være oppmerksom ved elve- og bekkeos, i sund og på grunne vatn med stor gjennomstrømming hvor det kan være tynn og dårlig is. Her må man ferdes med omtanke. 

Krevende beitetid for rein i fjellet

Statskog ber folk vise hensyn til rein i denne perioden.

Vinteren er en tøff beiteperiode for reinen og de trenger ro på beitene. Folk bes derfor om å vise særlig hensyn og ikke uroe reinen utover vinteren. Blir reinen jaget mister de fort mer energi enn de klarer å ta opp gjennom beiting, skriver de. 

Hold hunder i bånd i områder der rein beiter, og hold god avstand. Reinen beiter ofte på avblåste rabber. De oppfordrer folk til å la reinen gå i fred. 

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.