Redaktør Markus André Jensen om PCI-saken, mytteri og Skjalg Fjellheim.

Hjerterå
kynisme

Av Markus André Jensen
07.12.2017 08:03 - OPPDATERT 22.01.2018 17:29

KOMMENTAR: Hvis Skjalg Fjellheim i fullt alvor mener at åpent mytteri bør få stanse demokratisk fattede vedtak i det norske helsevesen, har vi et problem.

Lars Vorland har, nok en gang, bedt styret i Helse Nord RHF om å opprette et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset. 

Noe annet ville, gitt sakens historikk og ekspertgruppens risikovurdering som anbefaler det samme, vært høyst overraskende.

Pasientfeller og døgntilbud

Oktobermøtet i Helse Nord-styret, der Vorland etter "en tur på gangen" gikk inn for å gjennomføre en ytterligere risikovurdering, minnet mest av alt om en strafferunde. 

Et forsøk på å gå kritikerne av det betente forslaget i møte, å sukre pillen, om du vil. Men det må ha fremstått nokså klart at dette forslaget kommer ikke til å bli felt av det sittende styret i Helse Nord, selv for de mest innbitte motstanderne. 

Kanskje håpet Vorland på at debattklimaet ville bli noe mykere og mer rasjonelt også?

I så fall er hans håp forgjeves.

"En ren pasientfelle", kaller Nordlys-kommentator Skjalg Fjellheim opprettelsen av et PCI-dagtilbud i Bodø. Vel vitende om at dette foreslås gradvis bygget opp til et døgntilbud.

Hvem skal betale?

Men hva er så neste argument?

Jo, det siste, desperate forsøket på å velte planene om et likeverdig behandlingstilbud for pasientene i nord, handler om penger. Hvem skal betale for opprettelsen av et døgntilbud i Bodø?

Vi kan igjen lese det mildt sagt absurde argumentet om at Vorland og Helse Nord "insisterer på å opprette et tilbud de selv sier ikke har noen dokumentert helsegevinst.".

Mens Skjalg Fjellheim selv argumenterer med at det vil være en skandale om dette bygger ned tilbudet i Tromsø. Forstå det den som kan. 

Ingen steder nevnes det at det foreslås å faktisk bygge opp bemanningen i Tromsø.

Og bare for å krone dette ulogiske mesterverk, poengterer Nordlys-kommentatoren at det kan da umulig være noe trivelig for Tromsø-legene som skal bidra til å bygge opp et PCI-tilbud i Bodø, mens de selv er sterke motstandere av det.

Åpent mytteri

Han mener altså i fullt alvor at trusler om at profesjonelt fagpersonell ikke vil gjennomføre demokratisk fattede vedtak, bør være god nok grunn til å ikke vedta disse. 

Nei, her er det vel bare å konkludere med at er du uenig i Helse Nords tiltak, da holder det å rulle ut Mads Gilbert, Skjalg Fjellheim og å begå åpent mytteri for å stoppe det.

Desembermøtet er det siste med dagens Helse Nord-styre. Og her ligger vel den siste, lille muligheten for motstanderne av et likeverdig PCI-tilbud for pasientene i Nordland.

For der er det varslet at tre av styremedlemmene, fra Troms og Finnmark, ikke vil møte. 

"Alle ser at det kloke da vil være om saken ble utsatt til et nytt, og ikke minst fulltallig styre i Helse Nord er på plass på nyåret.", skriver Fjellheim.

Bodø Nu presiserer: Vi er gjort kjent med at påstanden om at tre styremedlemmer ikke møter, ikke er riktig. Styremedlemmene Line Miriam Sandberg - som er blitt statssekretær - og Fredrik Sund møter ikke, men Ann-Mari Jenssen møter som hans vararepresentant. Med andre ord er det én representant i manko til styremøtet på onsdag.

Og hopper bukk over at saken allerede har vært trenert og utsatt til det kjedsommelige, takket være blant annet Fjellheim, Nordlys og et debattklima som har bidratt til at saken minner mer og mer om en farse.

Nei, Skjalg Fjellheim: Det eneste kloke i denne saken, vil være å faktisk opprette et likeverdig tilbud til befolkningen i Nordland. Slik de uavhengige ekspertene alt har konkludert med.

Men så var det dette med å "få nye argumenter til å passe med konklusjonen.", da.

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.