Helseminister Bent Høie like etter å ha møtt Luftambulansetjenesten på Scandic Havet i Bodø. Han skal også til Tromsø for å diskutere situasjonen i dag. Foto: Markus André Jensen

Høie i krisemøter om luftambulansen:
– Trygg på at vi har en forsvarlig tjeneste

Skrevet av Markus André Jensen
05.05.2018 10:00 - OPPDATERT 05.05.2018 15:01

Ministeren mener dårlig informasjon er årsaken til den nordnorske legestandens bekymring.

Helseminister Bent Høie (Høyre) er i dag i krisemøter med blant andre Luftambulansetjenesten, Helse Nord, Nordlandssykehuset, Universitetssykehuset i Nord-Norge og Lufttransport AS i Bodø og Tromsø.

Tema: Beredskapen i luftambulansetjenesten.

FLY PÅ BAKKEN

I helga står to fly på bakken, fordi flere av pilotene ikke føler seg skikket til å fly. 

Bakgrunnen er at firmaet Babcock Scandinavian Air Ambulance (BSAA) vant anbudet om å overta luftambulansetjenesten fra sommeren 2019. 

Men foreløpig har man ikke klart å bli enige med pilotene som er ansatt i dagens tilbyder, Lufttransport AS, om vilkårene for å skifte arbeidssted.

Det førte til at en rekke piloter meldte seg not fit for flight sist helg, og at seks fly ble stående på bakken.

Situasjonen har fått en rekke leger i hele landsdelen til å protestere og kreve at ministeren griper inn. Overlege Mads Gilbert ved UNN kaller dagens situasjon en "evig rulett med befolkningens liv."

– VI HAR GOD BEREDSKAP

[annonse]
Den vurderingen deler ikke Bent Høie, etter å ha møtt Luftambulansetjenesten i Bodø i dag.

– Akkurat nå opplever jeg at vi har en god beredskap. Det som gjør saken krevende er at det endrer seg dag for dag. Vi er inne i en kritisk fase frem til midten av juni, deretter frem til overtakelse av anbudet neste sommer. Men jeg er opptatt av å få vurderingene fra de som sitter med det operative ansvaret og slik situasjonen er nå har vi god beredskap, sier Høie til Bodø Nu.

– Den oppfatningen deles åpenbart ikke av legene i landsdelen. Hva sier du til deres bekymringer?

– Det har ikke vært god nok informasjon gitt ut, spesielt til legene i kommunen. Helse Nord har tatt selvkritikk på dette. Nå er man opptatt av å bedre informasjonsflyten ut til kommunene og fylkesmennene. Det er viktig at det kommer god og riktig info til befolkningen til helsetjenestene, så man får et mer realistisk bilde av hva som er saken. 

– Betyr det at du mener det ikke er realistisk at liv kan gå tapt?

– Det er ikke min oppgave å vurdere forsvarligheten i tjenesten. Tilbakemeldingene jeg har fått fra de som sitter med det operative ansvaret er at vi har en forsvarlig tjeneste. 

– Og det føler du deg trygg på?

– Det er det jeg har hørt her nede og som jeg føler meg trygg på.

Saken fortsetter under bildet.

Helseministeren tror ikke det er realistisk at liv skal gå tapt som følge av konflikten mellom andbusvinner BSAA og pilotene i luftambulansene. Foto: Markus André Jensen

BEREDT PÅ Å BRUKE FORSVARSFLY

Ministeren understreker også at han ikke vil eller kan gripe inn i forhandlingene mellom BSAA og pilotene.

– Direktør i Lufttransport AS, Frank Wilhelmsen, har uttalt at han ser på det som veldig utfordrende å få til drift frem til neste sommer. Hva gjør du som minister dersom det ikke lykkes?

– For det første skal jeg ha et møte med han senere i dag. Jeg vil ikke uttale meg på bakgrunn av det som er gjengitt i media. Men vi har tenkt igjennom løsninger dersom situasjonen blir enda mer krevende. Jeg har snakket med mine kolleger i forsvars- og justisdepartementet, og vi er beredt til å bruke ressurser fra forsvar og justis dersom det blir nødvendig. For eksempel har vi avtale om å kunne bruke fly fra Forsvaret ved behov, sier Høie.

– Men foreløpig håndterer vi dette med å skalere og omdisponere ressurser i helsetjenesten.

– VANSKELIG Å FORUTSI

Administrerende direktør i Helse Nord RHF, Lars Vorland, var også til stede i dagens møte med ministeren.

– Det er krevende at det er så vanskelig å forutsi. Men vi mener at vi har rimelig kontroll. Vi ser at det er en utfordring i mai, sier Vorland om beredskapen i tjenesten.

– Høie sier at kommunikasjonen ut til leger og fylkesmenn har vært for dårlig. Er du enig i det?

– Det er vi enig i og vi har tatt grep for å få bedre kommunikasjon ut. 

[annonse]