Foto: Rachel E. Antonsen/ Nordic – Office of Architecture

– Hva vil SV med Rønvikfjellet?

Skrevet av Håkon Møller
15.03.2019 15:26 - OPPDATERT 15.03.2019 19:03

MDGs Håkon Møller svarer Astrid Olsen i denne kronikken.

Tilsvaret fra Astrid Olsen på utfordringen min om hotellprosjektet på Rønvikfjellet har mange fine formuleringer.

Som grønn folkevalgt nikker jeg anerkjennende til det meste hun skriver om kommunens klimaansvar. Problemet er at hun ikke svarer på hovedutfordringen min: Vil SV si ja til et trafikkøkende storhotell på Rønvikfjellet? 

Først, om miljøkrav til nye bygg. Miljøpartiet De Grønne er enige i at BREEAM-sertifisering er et godt verktøy for å redusere klimafotavtrykket til nye bygg i Bodø. I neste periode vil vi kreve at nye kommunale bygg sertifiseres til Excellent på BREEAM-skalaen. Det er ambisiøst, og et høyere krav enn det som skisseres i forslaget til ny klima- og energiplan. Vi mener likevel det er gjennomførbart. 

Å pålegge en privat utbygger å bygge til en viss miljøstandard, når pålegget kommer så sent i planprosessen, kan være uryddig. Ideelt sett burde spesielle krav til klima og miljø vært nevnt da formannskapet ga grønt lys for planleggingen av hotellet i 2017. Siden det er snakk om et bygg med en helt spesiell beliggenhet, med en helt spesiell betydning for folk i Bodø, skal jeg likevel vurdere et forslag fra SV når eller hvis det kommer. 

Men min utfordring til SV handler ikke om BREEAM-sertifisering. Den handler heller ikke om ny adkomst til Rønvikfjellet, selv om det er fristende å spørre om partiet virkelig er villig til å bruke fra 60-70 millioner, eller mer (vi venter spent på endelig estimat), på ny vei hvis det eneste formålet er å tilrettelegge for turgåing i Bodømarka. Hvis SV rettferdiggjør pengebruken med at ny vei tilrettelegger for hotell på fjellet, befinner vi oss farlig nær EØS-reglene for offentlig støtte til næringslivet.

Min utfordring handler om arealplanlegging. Plasseringen av nyhotellet utenfor det definerte byutviklingsområdet, og innenfor markagrensa, kan ikke kalles grønt, uansett hvilken miljøstandard bygget får. Sett opp mot kommunens politikk for å bygge en kompakt og grønn by, og vedtaket om å legge nullvekstmålet til grunn for transportplanleggingen, er hotellprosjektet et stort paradoks. Derfor har Nordland fylkeskommune uttrykt skepsis mot planene. Derfor er det også spesielt når SV legger til grunn at den samme fylkeskommunen skal etablere en ny busslinje for å serve hotellet. 

Nytt i denne debatten er at våre egne innbyggere ser at politikerne er i ferd med å vedta en plan som er i strid med tidligere vedtak. Folk i Rønvika påpeker, med utgangspunkt i bystyrets egne vedtak og målsetninger, at hotellplanene går på tvers av både nullvekstmål, markagrense og bærekraftig arealplanlegging. Hurra for dem! Jeg savner at SV stiller seg tydelig på kritikernes side, sammen med Venstre, Rødt og De Grønne. For de kritiserer oss folkevalgte med god grunn.

For hva mener SV egentlig om hotellplanene? Hvordan vil SV sikre at mesteparten av trafikken tas med buss? Vil SV gå videre med ønsket Olsen har luftet i PNM-komiteen, om å stenge Fjellveien fra Vollen og opp for biltrafikk? Er en trafikkvekst tilsvarende 1200 bilturer om dagen helt OK hvis den avvikles med buss?

Og ser ikke SV – som tidligere har stått side om side med De Grønne mot utvidelser av handelsområder utenfor sentrum – at Olsens forslag om shuttlebuss fra Bodø lufthavn til Rønvikfjellet er prikken over i-en for «kjøpesenterhotellet» på Rønvikfjellet?

Beliggenheten innebærer også en risiko for at verdifulle turområder for beboere i Rønvika privatiseres. Vi politikere burde klare å sikre viktige turområder i og rundt bykjernen mot nedbygging. Det vil være ekstremt skuffende om selverklærte sosialister i SV ikke ser hvor viktig tilgang til kortreist friluftsliv er som folkehelsetiltak på tvers av sosiale skillelinjer. Nærnaturen er et fantastisk fellesskapsgode vi må verne om.

Til slutt må jeg si det er unødvendig når Astrid Olsen prøver å stemple Miljøpartiet De Grønne som et parti med snevert by- og sentrumsfokus. Ved valget i september stiller De Grønne en full liste med 45 engasjerte kandidater fra hele kommunen. De er innflyttere og innfødte, studenter og pensjonister, ingeniører og gårdbrukere.

De er fra sentrum, Rønvika, Seines, Saltstraumen, Bertnes, Hunstad/Mørkved, Skeid, Vestbyen, Løpsmark og Olsens eget Kjerringøy. Skulle det være noen tvil, sier vi eksplisitt i programmet vårt for neste periode at De Grønne vil sikre et godt velferds- og fritidstilbud i hele kommunen.

Debatt
Bodø NU oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.