Foto: Erika Hebbert

Hvem er denne kultureliten i Bodø?

Skrevet av Kristian Krokslett
03.12.2018 07:35 - OPPDATERT 03.12.2018 20:16

KOMMENTAR: Kristian Krokslett blir ikke bare nysgjerrig av uttrykket. Han blir provosert.

Finnes det en kulturelite i Bodø?

I flere av årets debatter om bevillinger til kultur og om Bodøs søknad om å bli europeisk kulturhovedstad har motstandere av kulturstøtte og kulturhovedstaden flittig brukt begrepet «kultureliten i Bodø» som en hersketeknikk mot all kulturell utvikling.

Jeg sitter på sidelinjen i alle disse debattene og klør meg halvveis til blods på min blanke isse i undring over hvor og hvem denne såkalte kultureliten er. Jeg anser meg selv som én av regionens kulturarbeidere, og jeg har vært en del av miljøet siden midten på 1990-tallet. Men jeg har aldri møtt noen i Bodø som kan ansees som en elite…

Ifølge wikipedia er «kultureliten» et begrep som tradisjonelt henspiller på personer som på grunn av visse egenskaper, privilegier eller maktposisjoner i kultursfæren utgjør en egensamfunssgruppe som anseendemessig står over andre.

Diskusjonen om hvorvidt det nasjonalt sett i det hele tatt er noe som kan kalles en «kulturelite» fant sted for mange år siden. Og siden man ikke kunne finne dette nasjonalt finner jeg det som høyst usannsynlig at denne eliten har holdt seg skjult i en liten kystby nord for polarsirkelen.

Jeg har i alle fall gjennom mine mange år i kulturbransjen her oppe aldri sett noe til personer med  de egenskaper eller de privilegier som kan kalles en elite. De aller fleste er hardtarbeidende yrkesutøvere som stort sett lever fra hånd til munn, og som har kastet det meste av sosiale goder på båten.

For det å overleve som kulturarbeider og – ikke minst – kulturutøver er såvisst ingen kjære mor.

Så når noen av våre fremste folkevalgte politikere i Bodø og andre markante debattanter insinuerer at denne «kultureliten» og «fiffen» meler sin egen kake og ber for sin syke mor, kjenner jeg at jeg ikke bare blir nysgjerrig, men også direkte provosert. Er det sånn at det er elitistisk å ha en utdannelse for sin yrkesutøvelse? I så fall må Bodø ha en stor sykepleier-elite eller en maktbegjærende frisør-elite. Gud vet hva disse i det skjulte har presset frem for egen vinnings skyld her i byen. 

Men kanskje finnes det et undergunns-nettverk av sleske kulturfolk der ute? En slags losje som gjennom okkulte seremonier verver folk med nevnte egenskaper. Sånne opphøyde karakterer som er så mye bedre enn oss andre? 

Jeg tviler sterkt. Jeg ser kun dedikerte folk som oppriktig elsker denne byen og regionen vi bor i. Som ønsker å sette denne landsdelen på kartet. Som søker etter det i rette instanser og bruker av sin knappe tid til det beste for befolkningens velvære og styrking av nordlendingenes identitet. Som ikke på noen måte har en skjult agenda for egen vinning. 

Så hvem er da «kultureliten» i Bodø? Kan noen være så snill og navngi hvem dette er? Kan vi lokke dem ut i solen og få dem til å sprekke? Jeg venter i spenning!

Debatt
Bodø NU oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.