Linn Stemland er nestleder i Mental Helse Bodø. Foto: Privat
Ber politikerne vise omsorg for unge hybelboere:

«Hybelstua på Villa vekst er et helsefremmende tiltak som vi må beholde»


Hybelboere er en sårbar gruppe ungdommer. De flytter i ung alder fra både familie, venner, fritidstilbud og eventuelle hjelpetilbud i distriktene.

Så kommer de til «storbyen» Bodø, hvor de plutselig skal klare alt fra døgnrytme, kosthold, økonomi, klesvask og husvask til matlaging helt på egen hånd. Dette i tillegg til skole, lekser, sosialt liv og alle de andre utfordringene som ungdomstiden i seg selv medfører.

De yngste hybelboerne, under videregående opplæring, er kun 15 år gamle. I motsetning til hjemmeboende ungdommer har hybelboerne få eller ingen voksne å forholde seg til på fritiden. Derfor behøver de et særskilt tilbud, et forebyggende tilbud. Et tilbud som følger opp mye av den oppfølgingen de ikke lenger kan få på hjemplassen.

 Det er anslått at Bodø, med cirka 700 hybelboere under videregående opplæring, er byen i Norge som er vertskommune for flest ungdommer under utdanning. Mange av disse blir nye borgere i kommunen.

Gjennom de siste 16 årene har kommunen tatt godt imot disse ungdommene, gjennom tilbudet Hybelstua på Villa Vekst. Gjennom Hybelstua og nært samarbeid med de videregående skolene har Bodø kommune vært en foregangskommune når det kommer til å ta imot unge hybelboere. Dette er et godt og viktig forebyggende arbeid.

Hybelstua er mye mer enn en vanlig fritidsklubb. Her jobber det tre miljøterapeuter med 3-årig helse- eller sosialfaglig universitetsutdanning, som har spesialisert seg på hybelboere og de psykososiale utfordringer som hybelhverdagen innebærer.

Her kan hybelboerne en gang i uken kjøpe et sunt, godt og hjemmelaget måltid til en rimelig penge. Her kan de møte andre hybelboere og trygge voksne som ser, lytter og kan tilby hjelp og veiledning.

Etter pandemien ble det sagt at det må vernes om ungdommene og at lavterskeltilbud for ungdom må styrkes. Hybelboere er en ekstra sårbar gruppe ungdommer.

Likevel er det i neste års kommunebudsjett foreslått å legge ned Hybelstua. Å forebygge er alltid både bedre og billigere enn å måtte gi oppfølging i etterkant.

Kjære politikere, vi håper dere vil vise omsorg til de unge hybelboerne gjennom å verne om Hybelstua

For Mental Helse Bodø, 
Linn Stemland, nestleder. 

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.