«For når utviklingen går dit at noe er bedre til energi enn olje, da vil oljeproduksjonen stoppe opp av seg selv.» Foto: Arkiv

«I den store sammenheng»

KOMMENTAR: Jeg blir mange ganger oppgitt over politikere som kommer med utspill som ikke har noen betydning i den store sammenheng, men som rett og slett plager vanlige folk.

Dette er et debattinnlegg, og gir uttrykk for innsenderens meninger. 
 

Jeg tenker for eksempel på de som foreslår å forby biler som går på fossilt brensel. Et slikt forbud har for det første ubetydelig betydning for klimaet i global sammenheng, så lenge ikke alle land i verden gjør det samme. Men det vil gjøre hverdagen umulig for folk i distriktene og de som bor der kvikksølvet kryper ned mot 30-40 kuldegradergrader. De samme vil legge ned oljenæringen uten tanke på hva konsekvensene av det blir. Jo, konsekvensene kan bli at andre land vil erstatte dette energitapet med mer forurensende brensel, og vi får et resultatet som blir negativt i den store.
 
Tenk på ingeniørene vi har i oljebransjen. De er blant de beste i verden. Det er disse hjernene vi må nyttiggjøre oss for å få til det grønne skiftet. For det grønne skiftet er i gang. Og det er bra. Når verden ser at ny teknologi er bedre enn den gamle, vil den overta. Men jeg er slett ikke sikker på at el-biler og el-båter er det som vil overleve. Tenk at bilindustrien har brukt 100 år på å skape biler som veier så lite som mulig. Så kommer el-bilene som er fylt med et tonn batteri! Det er ingen tvil om at el-bilene bidrar til bedre luft i byene, men om de er miljøvennlige i den store sammenheng, er jeg usikker på. Tenk på det berget av batteri som havner på dynga når de ikke virker lenger. Dessverre frykter jeg at utrangerte el-biler havner i utviklingsland og problemene med ødelagte batteri havner der. Personlig tror jeg at de nevnte hjernene i oljeindustrien vil være i stand til å utvikle teknologi, hvis de blir stimulert til det, som gjør det økonomisk interessant å produsere hydrogen og å bruke det som drivstoff i motorer. Da kan vi bruke tilnærmet samme teknologi som i dagens biler- med nullutslipp. Og det vil ha betydning i den store sammenheng.
 
Så har vi de som vil legge på CO₂-avgiften på kjøttprodusenter fordi kyrne fjerter og raper mer enn gjennomsnittet. Men i den store sammenheng har det ingen betydning da vi importerer storfekjøtt fra  Tyskland og Argentina og fårekjøtt fra New Zealand. Jeg lurer på hvordan klimagass-regnskapet blir når vi setter forurensinga ved frakt opp mot fjertinga og rapinga til husdyrene. De samme som ønsker å øke avgiftene på storfekjøtt, vil at vi skal erstatte kjøttet med frukt og grønnsaker. Men når det meste av frukt og grønnsaker vi spiser ikke produseres i Europa en gang, blir regnskapet negativt. Tenk på forurensingen ved frakt av alt dette til lille Norge. Så i den store sammenheng har CO₂- avgiften på husdyrhold ingen betydning for klimaet, men det plager vanlige folk.
 
Noen har fått det for seg at det er vindmøller som skal redde energiforsyningen i landet. Utbyggingen av vindmølleparker bidrar med bare 6% av energiforsyningen i Norge, men utbyggingen resulterer i ubotelig skade på naturen. Så vindmøllene betyr lite i den store sammenheng. Hvorfor ikke satse pengene på opprustning av de gamle vannkraftverkene våre. Det ville erstatte mer enn det vindmøllene representerer i energiproduksjon. Men som vi vet der utenlandske investorer som står bak vindmøllene, og det er også de som stikker av med profitten! Jeg tror at de før nevnte hjernene i oljeindustrien vil kunne produsere hydrogen, som gir nullutslipp, eller lage kraftverk drevet av thorium, noe som vil gi betydelig bidrag i energiregnskapet. Thorium er et radioaktivt grunnstoff med lignende egenskaper som uran, men uten de farlige egenskapene som uran har. Et grunnstoff som Norge har store reserver av, men som i dag er for kostbart å nyttiggjøre seg. Jeg tror nok det finnes hjerner som kan knekke denne koden hvis de blir stimulert til det. Og hva med tilskudd for å montere solceller? Hydrogen, thorium og solceller vil i høyeste grad bidra i den store sammenheng.
 
I den store sammenheng vil klimaregnskapet komme i pluss hvis vi stimulerer våre beste ingeniører til å videreutvikle teknologien som reduserer klimautslippene i stedet for å plage vanlige mennesker med avgifter og forbud. Om vi gir bøndene rammebetingelser som gjør det mulig å produsere mer kjøtt, frukt og grønnsaker som er kortreist, vil klimaet være vinneren. Får vi til rimeligere produksjon av hydrogen og kraftproduksjon av thorium i tillegg til mer bruk av solceller, vil vi virkelig bidra i den store sammenheng. Og tenk om vi lykkes. Da har vi produkt som kan selges til resten av verden og erstatte de tapte oljeinntektene og i tillegg løse mangelen på energi i utviklingsland. For når utviklingen går dit at noe er bedre til energi enn olje, da vil oljeproduksjonen stoppe opp av seg selv. OG DET VIL VIRKELIG BIDRA I  DEN STORE SAMMENHENG.

Av: Lars Østrem

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.