Foto: Arkiv
BODØDEBATT

«Ingen regjering rydder etter Bodøs ordfører»


Av: Lars Vestnes, Bodø Høyre. 

De økte frie inntektene fra den ny regjeringen, er et bevis på hvor ille den politiske styringen i Bodø har vært de siste 6 årene.  For mange kommuner i Norge gir selvsagt dette budsjettet noen økte muligheter til å styrke tjenestene og utvikle videre.  For Bodø er dette "plaster på et åpent brudd".  En endring i rammetilskuddet som ble varslet til 5 milliarder er nå blitt under 3 milliarder, men selv valgflesket til Støre og Vedum ville ikke vært nok for Bodø. 

Dette er en kommentar som gir uttrykk for skribenten sin holdning. 

Det er politisk styring og politiske prioriteringer i Bodø som har plassert oss i den situasjonen vi har. Forutsetningene for kommunal drift har aldri vært bedre.  Lave renter, høy skatteinngang og økte statlige overføringer har medført at kommuner i Norge aldri har hatt bedre økonomi.  Høye fondsavsetninger og få kommuner på ROBEK er status i kommune-Norge. I Bodø skulle vi i tillegg ha løftet oss på en bølge av positivitet og optimisme rundt Ny by - ny flyplass, Bodø2024 og ikke minst økende omtale og anerkjennelse i verden rundt oss. 

Hvordan har ordfører og det rød/grønne flertallet klart å sette oss i en slik situasjon?  Det har ikke manglet på hverken advarsler eller alternativer. I rådmannens forslag til budsjett i 2018 sto det bla. " Utarbeiding og saldering av budsjett har vært svært krevende i år. De økonomiske utfordringene er betydelige for 2018 og årene framover".

Ansvaret for dette ligger hverken hos tidligere regjering, tidligere rådmann, tidligere ordfører, opposisjonen, administrasjonen eller innbyggerne i Bodø.  Ansvaret ligger utelukkende hos samarbeidspartiene i Bodø bystyre - hvilke løsninger foreslår de nå?

Endringene i statsbudsjettet svekker Bodø og Salten.

På tross av økte frie inntekter til kommunene så er effekten av endringene i statsbudsjettet negativ for Bodø og Salten.  Først og fremst innenfor samferdsel settes vi tilbake til gammel praksis - fine ord og planer, men ingen penger.  Støre kutter midlene til kollektivsatsning i mindre byområder som bla. Håkon Møller i MDG har jobbet hardt for i småbynettverket og som Solberg regjeringen leverte på.  Når statens vegvesen får kutt på over 200 millioner i rammen tiltenkt for prosjektene E6 Sørfold og RV80 så kan vi ikke forvente videre framdrift på disse prosjektene.

Inntil Solberg-regjeringen overtok i 2013 var "prosjekter i skuffen" hos Samferdselsministeren vanlig status i Nord Norge.  Etter 8 år med enorm utbygging til sikker og effektiv transport på veiene i Nord så er vi nå på vei tilbake til at planer ikke følges opp med bevilgninger.  Det nytter ikke med høyere pendlerfradrag for de som reiser på nordnorske veier hvis du ikke kommer sikkert hjem.

Studentene i Bodø får mindre hjelp.

Studenter i Bodø som har hatt store utfordringer i pandemien får mindre hjelp i tiden fremover.  Endringene i statsbudsjettet kutter både i støtten til studentvelferd og i studiestøtten.  Studenter som får dårligere økonomi og færre velferdstilbud blir mer ensomme og bidrar mindre i lokalsamfunnet.  

Økte skatter for de som har minst og de som skaper mest

Grepene som nå foreslås i kommunedirektørens budsjettforslag rammer alle Bodø's innbyggere.  Økte kommunale avgifter og økt eiendomsskatt rammer alle.  Dessverre svir det mest for de som har minst.  Nyetablerte i et krevende boligmarked, minstepensjonister og småbarnsforeldre merker økte boutgifter først.  Dette kommer samtidig som kommunale tilbud reduseres for de samme gruppene. Hvordan skal en kommune med reduserte kommunale tjenester håndtere innbyggere som får økt behov for tjenester?

Næringslivet som er grunnlaget for skatteinngangen vi er avhengig av og som skal skape arbeidsplassene som skal fylle ny by, får dårligere rammebetingelser. 

Høyere eiendomsskatt for bedrifter, lavere kjøpekraft for folk i Bodø, lavere aktivitet fra kommunen som utbygger og innkjøper og dette skjer samtidig som også bedriftene får høyere rentekostnader.

Regjeringen har varslet høyere skatter for bedrifter og folk med lønn over 700 000.  Dette kommer på toppen av de lokale konsekvensene og vil redusere kjøpekraften og optimismen i Bodø ytterligere. Kan ordfører styre oss ut av dette eller foretrekker hun at andre styrer for henne?

Man kan jo spørre seg hva som blir resultatet når den samme politikken som har ødelagt økonomien i Bodø nå skal forvalte verdiene også nasjonalt. Vanlige folk i Bodø har i alle fall fått merket konsekvensene de siste 6 årene.

 

 

 

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.

Les mer om:

Bodødebatt