Foto: Bane NOR

Inngikk avtaler for tre milliarder med 23 leverandører samtidig

Bane NOR har for første gang inngått tre rammeavtaler med 23 leverandører på bygg- og anleggsarbeider i og ved spor over hele landet, ifølge en pressemelding fra Bane NOR.

Avtalene har en estimert verdi på 936 millioner per jernbaneområdene Nord, Sør-Vest og Øst. Det er inngått tre parallelle rammeavtaler med en varighet på totalt åtte år inkludert opsjoner. Rammeavtalene får en varighet på ett år, med opsjoner på ytterligere tre og fire år.

– Det betyr økt forutsigbarhet og bærekraft for entreprenørbransjen landet over, skriver de.

Bidrar til lokal og regional utvikling 

Ifølge pressemeldingen er det er første gang Bane NOR har inngått avtaler av denne type kontrakter over hele landet samtidig. 

– Jeg synes vi har fått en fin blanding av leverandører både i størrelse og jernbanefaglig kompetanse med disse rammeavtalene. Vi satser helt bevisst på vår strategi om å utvikle samarbeidet med lokale, regionale og nasjonale leverandører, slik at de kan ta stadig større og mer kompliserte oppdrag på jernbanen, sier direktør for driftsanskaffelser i Bane NOR, Fredrik Kirsebom. 

– I områdene Sør-Vest og Nord har vi delt inn i ytterligere mindre soner, for å kunne tiltrekke oss lokale leverandører, legger han til. 

Saken fortsetter under bildet. 

Direktør for driftanskaffelser i Bane NOR, Fredrik Kirsebom. Foto: Bane NOR

Viktige avtaler for både fornyelse og drift 

Avtalene kan benyttes til bygg- og anleggsarbeider i alle divisjoner i Bane NOR. Arbeidsoppgaver er massefjerning og masseforflytning, grunnarbeider, betong- og støpearbeider, bru og tunellarbeider, føringsveier, kabelkanaler, forberedende arbeider og fjellsikringsarbeider og fjellrensk med mer. Prosjektering kan også inngå i oppdragene. 

– Disse rammeavtalene er viktige når det skal utføres fornyelsesoppdrag, men også drift og vedlikeholdsoppdrag på jernbanen, sier Thor Brækkan, områdedirektør i Nord.  

[annonse]
Med avtalene utvikles leverandørmarkedet positivt, samtidig som Bane NOR sparer tid på etablere nye avtaler og gjennomføre flere konkurranser. 

– Vi er svært godt fornøyde med interessen i markedet og ser frem til et godt samarbeid med entreprenørene fremover, sier Brækkan. 

Konkurrerte i fem måneder 

Konkurransen mellom leverandørene har pågått over hele landet i fem måneder, og både leverandører og Bane NOR har lagt ned store ressurser for å få frem det beste og mest korrekte resultatet.  

Totalpris er vektet 70 prosent, mens kvalitet og gjennomføring på arbeidene er vektet med 30 prosent. De parallelle rammeavtalene ble begrenset til åtte leverandører per strekning og geografisk område.

Alle Bane NORs divisjoner kan benytte avtalene. 

Dette er entreprenørene 

De ulike entreprenørene har signert avtaler for ulike strekninger innenfor de forskjellige geografiske områdene – derfor har enkelte signert avtaler for flere områder.  

Dette er entreprenørene som har signert i nord:

 • Banedrift AS
 • Baneservice AS 
 • Farbu & Gausen AS 
 • Gjermundshaug Anlegg AS 
 • Lierne Tre AS 
 • Maskinentreprenør Kristian Kristiansen AS 
 • Mesta AS 
 • Nordnes Narvik AS 
 • NRC Norge AS 
 • Ospas AS 
 • Snøhetta Anlegg DA 
 • Totalprosjekt Namsskogan AS 
 • Tronfjell Maskin AS 
 • Trym Anlegg AS 
 • Veidekke Entreprenør AS 
 • Winsnes Maskin & Transport AS 

Andre entreprenører i Norge

Område Sør-Vest: 

 • Banedrift AS 
 • Banefjell AS 
 • Baneservice AS 
 • Jordalen Entreprenør AS 
 • Kaspar Strømme AS 
 • Mesta AS 
 • NRC Norge AS 
 • Snøhetta Anlegg AS 
 • Spilde Entreprenør AS 
 • Tveito Maskin AS 
 • Veidekke Entreprenør AS 
 • Øynebråten Anleggsteknikk AS 
Område Øst:  

 • Banedrift AS 
 • Baneservice AS 
 • Gjermundshaug Anlegg AS 
 • Leif Grimsrud AS 
 • Mesta AS 
 • NRC Norge AS 
 • Snøhetta Anlegg AS 
 • Veidekke Entreprenør AS
 

 

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.