Rådmann Rolf Kåre Jensen går ikke med på kritikken fra Utdanningsforbundet. Foto: Andreas Sandnes Olsen.

Jensen svarer: – Påstanden om at rådmannen ikke arbeider til det beste for barna faller på sin urimelighet.

Rådmannen tar til motmæle etter kritikken fra Utdanningsforbundet.

Rådmannen er svært forsiktige med å gå inn i debatten rundt budsjettet nå; etter som det er politikerne som «eier» budsjettet nå. Men hår utdanningsforbundet så direkte angriper rådmannen må jeg likevel svare ut noe:

Virkeligheten er at kommunen må spare 143 mill kr i 2021. Å kutte slike beløp er selvsagt krevende; og medfører at mange sektorer må bidra. Jeg blir nå angrepet fra flere sider (leger, sykepleiere og utdanningsforbund) som vil at deres sektor må spares.

Ja vel, kom gjerne med forslag om hvor kuttene heller skal tas!

Rådmannen har slettes ikke mistillit til rektorer og sjefen for grunnskolen. Jeg har snarere stor tillit til at ledere i skolesektoren ser helheten, og dermed kan bidra i den nødvendige økonomiske tilpassningen.

Ekstern rapport viser at skolene i Bodø driftes vel 57 mill kr dyrere enn snittet i gruppen av sammenlignbare kommuner. Hvorfor er det så krevende å bidra til å se på om skolene kan driftes bedre?

Alle sektorer planlegger nå drifta for 2021; det gjelder sykehjem, hjemmetjenesten, veivedlikehold, barnehager og skoler mv. Dette innebærer at det lages bemanningsplaner og vaktplaner for kommende år. Men slike planer må selvsagt kunne justeres; bla hvis bemanningen endres. Og selvsagt må dette også kunne gjøres løpende fra 1. januar hvis det skjer endringer i bemanningen.

Hvor ellers i samfunnet kan en operere uten vilje og evne til å justere planer ut fra ressurstilgang?

Jeg minner igjen at skolene i Bodø disponerer mellom 900 og 1000 årsverk; der flere stillinger er tilført de seinere år.

Påstanden om at rådmannen ikke arbeider til det beste for barna faller på sin urimelighet. Jeg minner om at vi i budsjettet investerer for 963 mill kr i OK (det aller meste innen skole som er «investeringsvinneren» i år også). I tillegg satses det på digitalisering i skolen, samt en rekke tiltak i forbindelse med kunnskapsløftet.

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]
Rådmannen ser fram til den politiske behandlingen av budsjettet, og videre til implementering av de vedtak som fattes der. I den prosessen forutsetter vi at fagforeningene, foreldre og alle kan delta aktivt, og gjerne slik at de løfter blikket litt ut over eget hovedinteressefelt.

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.
Saken fortsetter under annonsen.