KOMMENTAR

«Dette er ingen måte å belønne folk som ønsker å stå i jobben langt utover pensjonsalder»

Smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen har varslet at han gir seg som lege, og går over i pensjonistenes rekker. Avgangen kommer rett etter at Norge er gjenåpnet, og pandemien er slått tilbake her til lands.


Fram til 30. november skal han fortsatt stå i jobben som smittevernoverlege i Bodø kommune, rådgivende overlege for NAV Nordland og overlege ved Regionalt senter for sykelig overvekt hos Nordlandssykehuset. 

Det er forståelig at 72 år gamle Kai Brynjar Hagen nå velger å trappe ned. Og det har han virkelig fortjent. Etter å ha stått stødig gjennom en pandemi, sammen med sitt smittevernteam, er det kanskje på tide å hente seg litt inn igjen.

For jobben Kai Brynjar Hagen har lagt ned siden vinteren 2020, har vært uvurderlig viktig for bodøsamfunnet. Smittevernteamet har slått ned ethvert utbrudd av Covid-19 som har rammet Bodø. 

Hagen er et prakteksempel på hvordan man forholder seg til media og informasjonsbehovet blant befolkningen når slike kriser rammer et samfunn. Smittevernoverlegen har tidvis strukket seg mye lenger enn man kan forvente av en person i en offentlig stilling. 

«Hagen er et prakteksempel på hvordan man forholder seg til media»

Media har ringt til alle døgnets tider og bedt om kommentar. Hagen har vært både bekymret, forbannet, frustrert, opprørt, og optimistisk over situasjonene som har oppstått i Bodø gjennom pandemien. Men han har vært både tydelig, tilgjengelig, og  har ikke vært redd for å irettesette folk når han har ment at det har vært på sin plass. 

Foto: Andreas Sandnes Olsen

Til Bodø Nu sa Hagen i helga at han har fått råd om å gå av, ettersom pensjonen hans gradvis vil gå nedover dersom han fortsetter som fast ansatt. Det er ingen måte å belønne folk som ønsker å stå i jobben langt utover pensjonsalder. Slik som Kai Brynjar Hagen. 

Hvorfor skal man straffe mennesker som trives i arbeidslivet, og har en helse til å stå i jobbene sine etter fylte 72 år? Det henger ikke på greip, og bør være en jobb for vår nye Arbeiderparti-styrte regjering med Støre i spissen.

Men den velkjente overlegen sier også at han har vært heldig gjennom hele arbeidslivet, og at den største utfordringa hans har vært å begrense interessen. Han blir fort engasjert når han er inne på nye felt, og dette har vi fått erfare her i byen siden pandemien slo til. 

Innbyggerne i Bodø er Kai Brynjar Hagen en stor takk skyldig for den jobben han har gjort, sammen med alle de andre som jobber med smittevern i Bodø kommune. Uten denne innsatsen kunne situasjonen fort ha vært en annen for mange oss. 

Vi ønsker deg lykke til med pensjonisttilværelsen, når den tid kommer. Men noe sier meg at det ikke er det siste vi har hørt fra deg, Kai Brynjar. 

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.

Les mer om:

Bodødebatt