Ordfører Lars Kristian Evjenth, føler et sterkt behov for å belyse de siste to års vanskelige saker i et ekstraordinært kommunestyremøte. Også ansatte i administrasjonen og kommuneadvokat, Thomas Benson vil delta på orienteringen. Foto:Tarjei Abelsen

Kaller inn til ekstraordinært møte om rådmannens sluttpakke

Onsdag klokken 18.00 blir det et ekstraordinært kommunestyremøte i Sørfold. Der vil ordføreren orientere om håndteringen av kontroversielle saker de siste to årene.

- Det er såpass mye uro om denne saken at vi føler vi skylder innbyggerne å se dem i øynene. Vi vil gå gjennom saker det har vært et veldig trykk på de siste to årene. Egentlig blir det mest repetisjon om ting som har vært tidligere, sier Lars Kristian Evjenth, ordfører i Sørfold.

Både håndteringen av avtalene med kommunelege Jarand Gjestland og hans selskap Mediverse, og sluttpakke-avtalen med Ørjan Higraff har vært omdiskutert.

Etter at Bodø Nu offentliggjorde sluttavtalen har det vært et økende press mot politikerne i kommunen - mange har krevd mer åpenhet om prosessen. Det ønsker Evjenth sammen med administrasjonen og kommuneadvokat, Thomas Benson, å orientere om. 

- Problemet er at det er vanskelig å få frem fakta på en god måte. Det er viktig at vi får frem hva kommunenstyret har vært kjent med. Det har vært noen møter som har måttet bli lukket, også er det en del vurderinger der som vi føler et behov for å komme mer frem med, sier Evjenth.

Ingen offentlig skittentøysvask

- Vi tror det kan bli en god og spennende øvelse. Vi har en ambisjon om å være åpen, det har vi hatt hele tiden. Men å være ryddig og åpen er ikke alltid like enkelt. I avtalen med Higraff går det på at vi ikke skal ha noen skittentøysvask offentlig, sier Evjenth.

Han tror det også fremover vil komme saker de jobber med, der det blir viktig å ha god og ryddig informasjon om prosessen. Derfor vil det nå komme en grundig gjennomgang av hva som har vært gjort til nå. Avisoppslag og årsakene til lukking av kommunestyremøter blir blant temaene.

 - Møtet vil bære preg av at vi prøver å få frem mest mulig fakta, sier Evjenth.

Vil du åpne opp for at dere offentliggjør årsaken til at dere inngikk en sluttavtale med Ørjan Higraff?

- Vi må redegjøre for hvorfor det er vanlig at en avtale er slik den er. Det er en vanskelig øvelse, og vi  må gjøre ting ryddig. Vi har ikke en beslutningssak, men medlemmene kan naturligvis stille spørsmål til advokaten, sier Evjenth.

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]
Møtet blir delt inn i to deler: Første del blir et kommunestyremøte der kun medlemmene kan ta ordet, mens man i del to åpner også for spørsmål fra innbyggere, ansatte og presse.

Vil ikke offentliggjøre årsaken til sluttavtalen

- Vi har et behov for å informere kommunestyret om alt som har blitt påstått om lukket-kultur og alt dette. Det har blitt skapt et
inntrykk av det, og vi har et behov for å gå gjennom det vi har gjort. Vi har behov for å gå gjennom fakta, utdyper ordføreren.

Bodø Nu oppfordret i forrige uke hele kommunestyret på å stå frem med årsaken, til at Ørjan Higraff fikk en sluttavtale på 1,1 millioner kroner. Ingen har besvart henvendelsen, og ordføreren vil heller ikke nå at det skal bli kjent

Vil spørsmålet om åpenhet om årsaken til inngåelse av avtalen drøftes?
- Avtalen kjenner du, og Googler du sluttavtalen med rådmann, så vil du se at det er ganske standard avtale som vi har inngått.
I avtalen er det en klausul om at vi ikke tar noen skittentøysvask om dette, svarer Evjenth.

Han mener avtalen ikke er spesiell på noen måte.

- Det du også vil se er at avtalen vi har laget er i underkant av det som har vært vanlig i Norge de siste årene. Standard i Norge har vært 18 måneder etterlønn, som også var det kommunestyret godkjente. Vi greide å få en avtale som er bedre, sier Lars Kristian Evjenth.

Her er innkallelsen:

Sak: Orienteringsmøte

Bakgrunn: Siste tids medieomtale av kommunen
Saker det blir orientert om:

  1. Praksis utsending av dokumenter
  2. Saker i kommunestyret siste år som har vært fremme i media
  3. Generelt om lederavtaler, med perspektiv rekruttering av ny rådmann
Etter at kommunestyrets møte er ferdig, blir det åpnet for spørsmål fra innbyggere, tillitsvalgte, ansatte og media.

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.
Saken fortsetter under annonsen.