Illustrasjonsfoto.

Kilder til Bodø Nu: Helse Nord-direktøren sier JA til PCI i Bodø

Av Markus André Jensen
10.10.2017 17:00 - OPPDATERT 22.01.2018 20:01

Lars Vorland legger frem sin innstilling til styret i neste uke.

Den meget omstridte PCI-saken, som har vakt enorm debatt i Nord-Norge i år, nærmer seg nå å få et endelig utfall.

Neste uke legger Helse Nord-direktør Lars Vorland frem sin innstilling til styret, som skal behandle saken onsdag 25. oktober.

Etter Bodø Nu erfarer vil den innstillingen gå ut på å si JA til et PCI-senter ved Nordlandssykehuset.

Dette ifølge sentralt plasserte kilder.

Samtidig skal det være en ikke uvesentlig andel motvilje mot et slikt forslag i Helse Nord-styret. 

Direktøren selv ønsker ikke å si noe om hvorvidt dette stemmer.

– Det er riktig at det kommer en PCI-sak til styret i neste møte. Hva denne innstillingen blir, kommer jeg ikke til å kommentere før mitt styre har mottatt den, sier Vorland til Bodø Nu.

Saken fortsetter under bildet.

Helse Nord-direktør Lars Vorland. Foto: Helse Nord RHF

Han legger til at saken for øyeblikket ligger til kvalitetssikring og at den vil bli offentliggjort 18. oktober. 

PCI-saken handler om hvorvidt det skal etableres et senter for denne typen behandling ved Nordlandssykehuset, i tillegg til det eksisterende behandlingstilbudet ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) i Tromsø.

En PCI-behandling kan utføres ved hjerteinfarkt, der et tynt kateter føres inn i blodåren og blåser opp en ballong i blodåren som kan løsne proppen - i beste fall før varig skade er oppstått. 

Frontene i debatten har vært steile og ordskiftet tidvis veldig aggressivt.

Det etablerte fagmiljøet i Tromsø har vært bekymret for at et PCI-tilbud i Bodø vil utvanne kvaliteten ved behandlingen, og føre til at legene i Tromsø for få årlige operasjoner til å bevare sin kompetanse.

I Bodø har man argumentert med at behandlingstilbudet bør være likt for pasienter i hele landsdelen, uavhengig av om man bor i nærheten av Tromsø eller Bodø - særlig fordi rask behandling kan motvirke varige skader.

Sist saken skulle opp for Helse Nord-styret, var i februar i år.

Den gang var også Vorlands innstilling positiv - men før saken ble lagt frem for styret, hadde støyen og bråket blitt så omfattende at direktøren trakk saken. Legene ved PCI-senteret i Tromsø arrangerte blant annet en egen pressekonferanse i regi av Mads Gilbert, der de protesterte mot innstillingen.

LES OGSÅ:

PCI-saken utsettes: – Ikke forsvarlig å sette i gang et slikt arbeid

Mads Gilbert oppfordrer til PCI-nei

Helse Nord-direktøren går for PCI i Bodø

Ambulerende motiver

Slik lød Vorlands innstilling sist saken sto på sakskartet:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar opprettelse av et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø.

2. PCI-behandlingen ved Nordlandssykehuset Bodø etableres som dagtilbud med planlagt oppstart i 2018.

3. Styret ber adm. direktør om å gå i dialog med Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF for å få etablert en sentersatellitt modell som legger til rette for at spesialistene fra Tromsø kan ambulere til Bodø.

4. Styret ber adm. direktør om å sikre at fagmiljøet ved hjertemedisinsk avdeling på Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø også i fremtiden kan opprettholde og videreutvikle forskning og kompetanse.

5. Styret ber adm. direktør om å gjennomføre en evaluering av tilbudet etter tre til fem år, før en tar stilling til en ev. videreutvikling av tjenesten. I evalueringen skal blant annet data fra Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser (Hjerte- og karregisteret) brukes som grunnlag for vurderingene.

6. Innsatsen for å øke andelen pasienter som får prehospital trombolyse må prioriteres, og logistikken i hele behandlingskjeden må forbedres i hele regionen, jf. styresak 131-2016 Rapport Hjerteinfarkt og perkutan koronar intervensjon (PCI). Et likeverdig tilbud i Helse Nord? - oppfølging og videre prosess og Oppdragsdokument 2017 til helseforetakene.

7. Økonomiske tilpasninger justeres i økonomisk langtidsplan og i årlige budsjetter.

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.