Foto: Roar Wiik

Kjell Hugvik går inn i ekspertgruppe oppnevnt av regjeringen

I en pressemelding forteller Bodø kommune at kommunedirektør Kjell Hugvik er oppnevnt til å sitte i en ekspertgruppe som skal se på tiltak for barn som lever i fattigdom.


Ekspertgruppen skal foreslå tiltak som gir barn som vokser opp i fattigdom bedre levekår og som forebygger at fattigdom går i arv. Det ble kunngjort gjennom en pressemelding fra regjeringen, skriver kommunen i pressemeldinga. 

Kommunedirektøren sier at han ser fram til arbeidet som skal utføres av ekspertgruppen. 

– Dette er et svært viktig arbeid som jeg ser frem til. Redusert fattigdom og like muligheter har vært bærebjelker i velferdsstaten. Dessverre har vi i de siste årene sett at utviklingen har gått i feil retning. Jeg håper derfor at ekspertgruppen kan bidra med forslag som kan bidra til å snu dette.

Ordfører Ida Pinnerød sier at dette er en flott anerkjennelse, og at hun er glad for at Hugvik er oppnevnt til å sitte i gruppen. 

– Jeg synes det er en flott annerkjennelse, både for Kjell Hugvik og Bodø kommune, at han er oppnevnt i denne ekspertgruppen. Dette er et viktig, og jeg er glad at regjeringen setter søkelys på hvordan vi kan bedre situasjonen for barn som vokser opp i lavinntektsfamilier, sier Pinnerød.

Ekspertgruppa består av åtte medlemmer, med relevant kompetanse på de saksområdene som skal utredes ut. I tillegg til seks forskere, består gruppa av representanter for partene i arbeidslivet (FO og KS). Gruppa skal levere sin rapport etter 12 måneder. 

 

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.