Foto: Terje Pedersen/NTB

Kjendisadvokat reagerte etter colors-nekt - nå beklager politiet

23.juni ble det lagt frem forslag i formannskapet i Bodø kommune om colors-nekt for de såkalte 1% MC-klubbene. Kjendisadvokat John Christian Elden reagerte kraftig på forslaget.

Etter at politiet i Nordland sendte ut brev til kommunene med oppfordring til colors-nekt, har det oppstått en debatt om hvorvidt kommunene eller annen offentlig myndighet har hjemmel for å vedta dette.

Det kommer frem i en pressemelding fra politiet. 

Nordland politidistrikt har blant annet mottatt brev fra advokat Elden som representerer organisasjonen Payback Norge – en sammenslutning av MC-klubber. I brevet bestrides det at kommunene kan innføre colors-nekt i offentlige bygg mv. Nordland politidistrikt har etter en vurdering kommet til at advokat Elden har rett: Et generelt forbud mot colors i det offentlige rom og hos offentlige instanser mangler lovmessig hjemmel, og kan ikke vedtas. Politiet ber likevel kommunene om å erklære de kriminelle MC-miljøene uønsket, samt oppfordrer næringsdrivende og private aktører til å innføre colors-nekt.

Forventer økning

Politiets trusselvurdering for 2022 antar at aktiviteten til de kriminelle MC-miljøene er forventet å øke, og at klubbene vil fortsette med nyetablering og rekruttering. Politiets hovedstrategi er å forebygge kriminalitet, og arbeidet med å hindre ekspansjon av det kriminelle 1%-miljøet er en viktig og naturlig del av dette. Dette er MC-klubber med medlemmer som er kjent for narkotika, vold, trusler og torpedovirksomhet.

Politiets brev av 9. mai 2022 til alle kommunene i Nordland politidistrikt var ment å være en invitasjon og oppfordring til å bidra i arbeidet med å hindre at de kriminelle MC-miljøene skulle få ytterligere og nytt fotfeste i politidistriktet. Vårt ønske er at alle kommunene og private aktører tar et klart verdistandpunkt i dette arbeidet, og at kommunene erklærer kriminelle MC-miljø uønsket i egen kommune.  På denne måten vil storsamfunnet klart markere avstand fra de holdninger og den aktivitet som disse miljøene står for. Dette vil ha stor symbolverdi utad, og markerer at man ikke aksepterer de verdier som disse miljøene representerer. Nordland fylkeskommune tok allerede for ti år siden et klart standpunkt mot de kriminelle MC-miljøene og flere kommuner har gjort det samme i ettertid. Politiet så imidlertid at ikke alle kommunene hadde tatt noe standpunkt i saken, og vi adresserte derfor på ny oppfordringen vår til kommunene.

Beklager

Nordland politidistrikt er enig i advokat Eldens vurdering at det er ikke lovmessig grunnlag for å innføre et colors-forbud i offentlige bygg mv. Vi beklager at vår oppfordring til kommunene ble utformet i strid med gjeldende rett. Det er ikke, og har heller ikke vært, politiets intensjon at borgerne - uansett tilhørighet - skal utestenges fra offentlige tjenestetilbud. Vi vil derfor ta initiativ ovenfor kommunene i Nordland for å få ryddet opp i eventuelle uklarheter knyttet til forståelsen av dette. Imidlertid vil vi fortsatt jobbe for at kommunene tar klart avstand fra kriminelle MC-miljø.

Private aktører kan derimot selv stille krav til hva de aksepterer av bekledning i sine lokaler, og hvilken dresskode som anses akseptabel. En oppfordring om at private i sin regi innfører colors-nekt for de kriminelle MC-gjengene på sitt private område ligger selvfølgelig innenfor hva politiet kan gjøre. Det er også klart at politiet kan medvirke til at personer som private aktører erklærer uønsket fra sine lokaler faktisk blir fjernet med politiets bistand.

Fakta om kriminelle MC-miljø

  • De kriminelle MC-miljøene omfatter 1%-klubbene samt deres supportere og støtteklubber, ofte omtalt som de kriminelle MC-miljøene.
  • 1% MC-klubbenes overordnede mål er å leve på siden av det lovlydige samfunnet med egne lover og regler, derav uttrykket ”1%”, som betegner den ene prosenten som står utenfor samfunnet.
  • Lojalitet til klubben er grunnleggende, og klubbens lover skal følges framfor norsk lov.
  • Noen av de mest omtalte 1%-klubbene i Norge er Hells Angels, Bandidos, Outlaws og Satudarah.
 

[annonse]

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.