Linda Eide, Fylkestingsrepresentant (Ap) ønsker alle en god 8. mars. Foto: Privat
Kvinnedagen:

«Vi må komme oss inn i alle rom der alle beslutninger tas»

– Det er et samfunnsproblem at kvinner er i mindretall eller fraværende der beslutninger tas, mener Linda Eide (Ap).


Dette er en kommentar og gir uttrykk for skribentens holdninger.

Norge er et av de ledende landene i verden når det gjelder likestilling, men vi har likevel en del utfordringer som ikke er løst. Vi kjemper fremdeles for likelønn, likestilling i arbeidslivet, utdanning, retten til å bestemme over egen kropp, fødetilbud, og ikke minst likestilte helsetjenester. 

Hvorfor forskes det mindre på kvinnerelaterte sykdommer? Noen sykdommer rammer kvinner og menn i ulik grad, deriblant stoffskiftesykdommer, muskelskjellettplager og migrene, i tillegg er det en rekke sykdommer som rammer kun kvinner som blant annet livmorhalskreft og endometriose. 

Alle de plagene som overgangsalderen fører med seg forskes det også for lite på. Mange faller helt eller delvis utenfor arbeidslivet når de kommer i overgangsalderen på grunn av de helseplagene det medfølger. Tradisjonelt sett har slike sykdommer vært ansett som lite prestisjefylt og dermed mindre prioritert. 

I mars 2021 opprettet regjeringen et utvalg som skal lage en oversikt over kvinners helse i Norge og kjønnsforskjeller i Norge. Kvinnehelseutvalget presenterte sin utredning i forrige uke og la frem videre arbeid med denne utredningen. 

 Det foreslås rundt seksti tiltak i utredningen. Et av tiltakene som foreslås er «kvinnehelsemilliarden». Mange av sykdommene og plagene kvinner har kan forebygges og noe av denne milliarden skal gå til dette. Det foreslås også en varig nasjonal komite for kvinnehelse og økt forskning på kvinners helse. Dette er et stort skritt i riktig retning og det blir spennende å følge arbeidet videre.

Tema for den internasjonale kvinnedagen i år er kvinners rolle i teknologien. Forutsetningen for like muligheter og lik tilgang til informasjons- og kommunikasjonsteknologi må være like, uavhengig av kjønn.

Dagens samfunn og livene våre avhenger av internett. I store deler av verden bruker vi internett daglig. Vi bruker internett når vi skal gjøre en banktransaksjon, bestille oss en legetime, lese nyheter og alle de andre hverdagslige gjøremål. 

Det er derfor betenkelig at 37 % av kvinner er ikke-digitale. 259 millioner færre kvinner enn menn har tilgang til internett. Resultatet av dette er at man reduserer kvinners muligheter til en karriere innen flere områder som blant annet teknologi, ingeniørfag og matematikk.  Dette er med på å hemme likestilling i arbeidslivet.  

Det er et samfunnsproblem at kvinner er i mindretall eller fraværende der beslutninger tas, om det så er helseutfordringer, teknologiutfordringer eller andre grunner. Vi er mange kvinnestemmer, men vi blir ikke hørt i like stor grad. Vi må komme oss inn i alle rom der alle beslutninger tas, først da får vi reell likestilling!

God 8. mars!

Linda Eide

Fylkestingsrepresentant

Arbeiderpartiet

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.

Les mer om:

kommentar mening