Tina Wærnes og Barbara Stenvall i Mental Helse. Foto: Privat.

Mener skolene burde holdt stengt:–  Mange kan føle angst ved tanken på at deres liv og helse potensielt er i fare

Tina Wærnes og Barbara Stenvall sier elevene som var redde burde fått være hjemme.

De skriver følgende i et leserbrev til Bodø Nu: 

Mental Helse Bodø registrerer at det er kommet flere trusler mot Bodø videregående skole. Til tross for dette velger Nordland fylkeskommune å holde skolen åpen som vanlig.

Elevene har fått beskjed om at det føres fravær på ordinær måte hvis de ikke kommer til undervisningen. Vi ser også at både politiet og ledelse ved skolen går ut i media og sier at det er helt trygt for både elever og ansatte å komme til skolen.

Elever ved skolen har startet en underskriftskampanje mot å holde skolen åpen under disse omstendighetene. Dette tyder på at det på tross av forsikringer fra politi og skoleledelse er flere elever ved skolen som opplever situasjonen som utrygg. Det er ikke nødvendigvis så enkelt, at en forsikring gjør at man føler seg trygg. Mange kan føle angst ved tanken på at deres liv og helse potensielt er i fare. Noen har også lurt på hvorfor politiet ikke har vært til stede på skolen når den skal holdes åpent.

Vi lurer på om Nordland fylkeskommune har tatt hensyn til den psykiske helsen til både elever, deres pårørende og skolens ansatte?

Ut fra det vi har sett i media, og ut fra det vi vet fra å ha snakket med noen av de berørte, ser dette ut til å være nedprioritert. De ansatte har jo mulighet til å melde seg syke, mens elevene har en svært lav grense for fravær (uten legeerklæring).

Dermed kan både elever og deres foresatte oppleve at de er fratatt beslutningsmyndighet og kontroll over eget liv, helse og trygghet. Dette føles vondt og kan i seg selv være en psykisk belastning. I tillegg kan noen kjenne på sterk angst og i verste fall få traumer. Dette kan utvikles som et resultat av å være tvunget inn i en situasjon som føles sterkt utrygg. Vi ser at skolen tilbyr elevene å snakke med ansatte i elevtjenesten, men burde de ikke hatt mulighet til å snakke med et kriseteam med blant andre en psykolog? Og hva med de ansatte – har de fått et psykologisk helsetilbud?

Kanskje ville den beste løsningen vært å holde skolen stengt den dagen slike trusler kom inn? Og kunne ikke skolen satt opp nettundervisningsopplegg i en periode? Da kunne både elever og ansatte som finner ubehaget for stort jobbe hjemmefra. Det ville gitt de berørte tid til å innhente informasjon, og med det gjenvinne en følelse av trygghet.

Når det gjelder informasjon, vil vi understreke viktigheten av å gi nok og tilstrekkelig utfyllende informasjon til alle berørte parter, nettopp for å gi trygghet i situasjonen.

Elever har gitt oss tilbakemelding om at de ikke er informert om skolens eventuelle beredskapsplan ved alvorlige hendelser. Som for eksempel skoleskyting. De har heller ikke opplevd at det er gjennomført praktiske øvelser på gjennomføring av en slik beredskapsplan. Dette mener vi bør tas tak i, da det å vite hva man konkret skal gjøre i en slik situasjon, kan gi elever og ansatte en bedre følelse av kontroll og dermed mindre angst rundt dette.

Vi oppfordrer Nordland fylkeskommune til å ha et bedre fokus på psykisk helse i fortsettelsen.

.

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.