Kokoon-saken: Bodø Nu presiserer

Skrevet av redaksjonen
26.06.2019 20:03 - OPPDATERT 26.06.2019 20:10

 

I 2015 trykket Bodø Nu en større artikkel, med en rekke oppfølgere, knyttet til prosjektet Kokoon på Gran Canaria.

 Etter å ha mottatt klage til PFU og påfølgende dialog med Kokoon, og etter å ha blitt informert om utviklingen i saken, ønsker vi å komme med enkelte presiseringer.

 I 2016 ble, som Bodø Nu tidligere har omtalt, en politianmeldelse av Kokoon henlagt ved Salten politidistrikt, da man ikke fant grunnlag for å starte etterforskning. Denne anmeldelsen burde Bodø Nu informert om da vi nylig omtalte Kokoons nye satsing på Gran Canaria.

 Vi ønsker også å presisere at samarbeidspartnerne Terry Slater, Michael Moore, Ron Atkinson og Bryan English aldri har tatt Kokoon til retten, slik Bodø Nu fikk opplyst at deres hensikt var fra den britiske advokaten Leslie Morgan i arbeidet med saken i 2015. De fire har i ettertid erklært overfor Bodø Nu at de aldri har hatt til hensikt å dra selskapet for retten, og opplyser at de aldri har hatt noe klientforhold til Morgan.

 Kokoon opplyser også at selskapets CEO, Kyrre Gulbransen, aldri har levert noen politianmeldelse av selskapet. Det er derfor uheldig at det ble laget et oppslag der Morgan hevdet at selskapets egen CEO var i London og hadde levert inn en politianmeldelse.

 Per Jacob Solli og Kokoon har via deres advokat Håkon Brækhus også ønsket å formidle følgende om Bodø Nus dekning av Kokoon:

Det fremstår for Kokoon og Per Jacob Solli, samt de som kjenner prosjektet, som om artiklene er basert på enkeltpersoners svært subjektive opplevelse av saksforholdet. I sum ser man på artiklene som totalt villedende og falske. Ingen i Kokoon-ledelsen har gjort noe kritikkverdig, slik det har vært hevdet. Selskapet var utsatt for et kuppforsøk fra personer som hadde til hensikt å ta kontroll over Kokoon.

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.