Slik kan den nye flyplassen bli seende ut. Hvis kommunen får lov til å betale, da. Illustrasjon: LPO

Kommunen har pengene, men får ikke lov til å betale for flyplassen

Skrevet av Geir Johnsen
13.03.2019 10:26 - OPPDATERT 13.03.2019 13:40

KOMMENTAR: Nå har Bodø demonstrert ettertrykkelig at de finansielle musklene er på plass. Ballen ligger hos staten.

Bodø kommune har verdiene som skal til for å kjøpe flyplassen. Men millionene Avinor trenger til ny flyplass kan ikke sendes fra kommunen.  

Det sier lover og regler for kommunal bruk av penger. Det er departementet som må åpne det kommunale verdiskapet, kommunen har ikke nøklene.  

DEPARTEMENTET HAR IKKE SVART

For uansett hvor mange millioner Bodø kommune legger på bordet, så hindrer dagens lover og regler at pengene kan sendes til aksjeselskapet Avinor. Derfor tramper Avinor-direktøren i parketten og ber partene skynde seg. Han vil komme i gang med ny flyplass i Bodø.

Torsdag kommer formannskapet, etter alle solemerker til enstemmig å vedta at kommunen har pengene og at løsningen finnes. Det er departementet som må svare på om kommunale verdier kan brukes til å betale for aksjeselskapet Avinors nye flyplass i Bodø. Som rådmannen skriver i punkt fire i sin gjennomgang til formannskapet:

"Som følge av manglende kommunalt handlingsrom i gjeldende lovverk, foretrekkes primært at bidrag til finansiering av ny lufthavn på anslagsvis 1 mrd kroner løses gjennom at staten først overfører beløpet til Avinor gjennom styrking av egenkapital eller tilskudd, og at overskudd fra utvikling av eiendommen tilbakeføres til staten fra Bodø over tid."

VENTER PÅ SVAR 

Disse lovmessige utfordringene kan ikke ha kommet som "julekvelden på kjerringa"!  Verken for departementene eller kommunen. Uten at sakene er prikk like vil de finansielle øvelsene være beslektet, både ved utbyggingen av Fornebu og "Barcode-området" i Oslo havn. Og nå i Bodø hvor fintenkere både lokalt  og sentralt har hatt hodene i bløtt siden "nyby - ny flyplass" kom inn i nasjonal transportplan i april 2017.

10. desember i fjor møtte samferdselsministeren, med mandat fra alle relevante departement, Bodø kommune for å finne veien videre. 22.januar fikk Jan Georg Dale brev fra ordføreren, som takket for møtet, og etterlyste svar på hvordan kommunen kan overføre penger til aksjeselskapet Avinor på lovlig vis.

Brevet er fortsatt ikke besvart.

BODØ BURDE KOMMET LENGRE

Så vil det bli sagt at Bodø kommune forlengst burde fått på beina selskapet som skal kjøpe flyplassen. Kommunen burde sørget for at selskapet var utstyrt med de nødvendige økonomiske muskler. Så har ikke skjedd og vi kan bare spekulere i hvorfor. Det er neppe kommunal sendrektighet, men snarere resultat av at saken er vanskelig, juridisk først og fremst, men også at det er ulike interesser på hver side av bordet.

Kommunen ønsker å komme ut av dette uten at skoler, sykehjem og barnehager får blø. Samtidig kan ikke staten gi ved dørene. Det er alt for mange verdige trengende i køen på trappa til finansdepartementet.

Når formannskap og bystyre har vedtatt at Bodø kommune har verdiene, får vi tro at departementet sørger for at verdiene kan brukes. Ellers får staten bla opp sjøl.

Debatt
Bodø NU oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.