Foto: Linn Borgland Johansen

Konsekvenser ved opptrapping av streiken

Her er en oversikt over konsekvenser for berørte skoler i Bodø kommune i forbindelse med opptrapping av streiken mandag.


Det kommer frem i en pressemelding fra Bodø kommune. 

Bodø kommune har denne uken mottatt varsel om at 35 medlemmer av Utdanningsforbundet, som er medarbeidere på skoler i Bodø kommune, tas ut i streik fra og med mandag 22. august. 

De 35 medarbeiderne er fordelt på flere skoler i Bodø kommune, men det er først og fremst Bankgata ungdomsskole som blir rammet i dette streikeuttaket – der 27 lærere tas ut i streik fra mandag 22. august, som også er første skoledag for elevene etter sommerferien.

Under følger en oversikt over konsekvenser for ulike skoler i neste uke, i forbindelse med opptrapping av streiken mandag: 
Bankgata ungdomsskole: 

Bankgata ungdomsskole har 27 lærere som er tatt ut i streik fra 22.08.22. Dette gir følgende konsekvenser for elevene: 

Det blir ingen undervisning for elevene på 8., 9. og 10. trinn, med følgende unntak:
9c som vil få undervisning i norsk og krle.  
9. og 10. trinn vil få spanskundervisning  
10. trinn vil få franskundervisning 
Elevene i Minibanken og innføringsklassen vil få et begrenset tilbud. 

Klassene og elevene som vil få et begrenset tilbud vil motta egen informasjon om organiseringen av dette.

Østbyen skole: 

Østbyen skole har én lærer som er tatt ut i streik fra 22.08.22. 
 Konsekvenser for elevene:  
Elevene på 6. trinn mister undervisning 3 halve dager (8 t a 45 minutter pr. elev).   
Resten av dagene tilbys de undervisning / tilsyn.  
Dette medfører også at all spesialundervisning utgår.   

Mørkvedmarka skole: 

Mørkvedmarka skole har en lærer som er tatt ut i streik fra 22.08.22. 
Konsekvenser for elevene: 
Én klasse på 5.trinn vil få et redusert skoletilbud, undervisning ca. 17 timer pr. uke.   
Alstad U:
Rådgivertjenesten ved skolen rammes og tilbudet utgår fra og med skolestart. 
Elever med psykisk utviklingshemming mister sine pedagogtimer, andre elever mister spesialundervisning. 
Diverse timer utgår og elever mister timer i fag, må permitteres i deler av skoledagen.  

 

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.