Foto: Linn Borgland Johansen

Konsekvenser ved opptrapping av streiken

Her er en oversikt over konsekvenser for berørte skoler i Bodø kommune i forbindelse med opptrapping av streiken mandag.

Det kommer frem i en pressemelding fra Bodø kommune. 

Bodø kommune har denne uken mottatt varsel om at 35 medlemmer av Utdanningsforbundet, som er medarbeidere på skoler i Bodø kommune, tas ut i streik fra og med mandag 22. august. 

De 35 medarbeiderne er fordelt på flere skoler i Bodø kommune, men det er først og fremst Bankgata ungdomsskole som blir rammet i dette streikeuttaket – der 27 lærere tas ut i streik fra mandag 22. august, som også er første skoledag for elevene etter sommerferien.

Under følger en oversikt over konsekvenser for ulike skoler i neste uke, i forbindelse med opptrapping av streiken mandag: 
Bankgata ungdomsskole: 

Bankgata ungdomsskole har 27 lærere som er tatt ut i streik fra 22.08.22. Dette gir følgende konsekvenser for elevene: 

Det blir ingen undervisning for elevene på 8., 9. og 10. trinn, med følgende unntak:
9c som vil få undervisning i norsk og krle.  
9. og 10. trinn vil få spanskundervisning  
10. trinn vil få franskundervisning 
Elevene i Minibanken og innføringsklassen vil få et begrenset tilbud. 

Klassene og elevene som vil få et begrenset tilbud vil motta egen informasjon om organiseringen av dette.

Østbyen skole: 

Østbyen skole har én lærer som er tatt ut i streik fra 22.08.22. 
 Konsekvenser for elevene:  
Elevene på 6. trinn mister undervisning 3 halve dager (8 t a 45 minutter pr. elev).   
Resten av dagene tilbys de undervisning / tilsyn.  
Dette medfører også at all spesialundervisning utgår.   

Mørkvedmarka skole: 

Mørkvedmarka skole har en lærer som er tatt ut i streik fra 22.08.22. 
Konsekvenser for elevene: 
Én klasse på 5.trinn vil få et redusert skoletilbud, undervisning ca. 17 timer pr. uke.   
Alstad U:
Rådgivertjenesten ved skolen rammes og tilbudet utgår fra og med skolestart. 
Elever med psykisk utviklingshemming mister sine pedagogtimer, andre elever mister spesialundervisning. 
Diverse timer utgår og elever mister timer i fag, må permitteres i deler av skoledagen.  

[annonse]
 

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.