Vi skal oppnå heltidskultur! Det sier gruppeleder for Bodø Arbeiderparti, Morten Melå.

Kontroll på økonomien og effektiv kommune - heltid er svaret

Skrevet av Morten Melå
12.07.2019 14:11

– I Bodø kommune bruker vi 80 prosent av budsjettene på oppvekst og omsorg. Vi må derfor i årene som kommer også få mer ut av hver krone, sier Morten Melå.

8. og 9. september er det kommunevalg i Norge. I Bodø går vi til valg på å utvikle sterke fellesskap sammen. Det betyr at vi skal fortsette å utvikle gode kommunale velferdstjenester, gode omsorgstilbud til eldre og andre som trenger det og en god offentlig fellesskole som gir alle barn i Bodø like muligheter.

For å levere gode velferdstjenester må vi holde orden i kommunens økonomi og drive så effektivt som overhodet mulig. Gjennom snart 4 år kan vi vise til at vi har klart å holde orden i økonomien. Vi har levert positive regnskapsresultater, og til sammen har vi levert 193,7 millioner kroner i pluss som vi har kunnet bruke til å sikre kommunens drift, til boligfond og næringsfond – for å nevne noen grep. Vi kan også dokumentere at kommunen leverer god kvalitet på de fleste områder.

I årene som kommer blir oppgavene flere og kommunens økonomi strammer seg til med en regjering som prioriterer skattekutt til de som har mest foran velferd. Derfor må vi drive enda mer effektivt. Innenfor administrasjon og myndighetsutøvelse vil det åpenbart være mye å hente på digitalisering og tjenesteinnovasjon. Vi sier: «Alt som kan digitaliseres, skal digitaliseres». Det er det bred enighet om politisk, men det må gjøres i tett dialog og samarbeid med de ansatte og deres organisasjoner.

Dette vil likevel ikke være nok fordi det er nemlig slik at de store pengene er der de store oppgavene er. I Bodø kommune bruker vi 80 prosent av budsjettene på oppvekst og omsorg. Vi må derfor i årene som kommer også få mer ut av hver krone. Det kunne betydd strukturelle grep med større enheter, men det finnes mer lavthengende frukter som er ønsket av mange, nemlig å utvikle heltidskultur i Bodø kommune.

I Bodø kommune bruker vi 1785 mennesker for å bemanne 1.366 årsverk i vår omsorgssektor. Andelen av de ansatte som jobber full stilling er nå på 38,2 prosent (2018). Det er nesten 10 prosentpoeng høyere enn da vi tok over styringen i 2015, men likevel altfor lavt. Gjennom å bygge heltidskultur vil målet være å bruke 1366 ansatte for å bemanne 1366 årsverk i sektoren. I det ligger det et enormt effektiviseringspotensial som i tillegg vil ha stor betydning for kvaliteten i tjenestene vi tilbyr våre innbyggere. Det vil også være et stort løft for de ansatte som får en stilling det er mulig å leve av.

Bodø kommune har derfor gått offensivt til verks med å utvikle heltidskultur. Vi har utviklet en egen metode hvor vi jobber med å skape forståelse for alle gevinstene med heltid på alle nivåer i vår organisasjon, og vi i Arbeiderpartiet ønsker å utvide dette arbeidet. Vi har høstet stor anerkjennelse for vår grundige tilnærming fra FAFO og andre. Mange som har gått en rekke år i ufrivillige deltidsstillinger har fått heltidsstilling i kommunen. Nå fortsetter arbeidet med å gradvis øke den gjennomsnittlige stillingsprosenten i kommunen.

Målet er satt: Vi skal oppnå heltidskultur!

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.