Anette Amalie Åbodsvik Bang Fylkestingsrepresentant Nordland Senterparti. Foto: Mats Jensaas

«Kulturnæringa må tas på alvor, og trenger ikke å lide mer i denne pandemien»

KOMMENTAR: Det er utrolig å se den politikken som regjeringen fører innenfor kulturnæringen.

Nå som næringen er hardt rammet av korona-pandemien, kommer regjeringen med endringer som svekker en av kulturnæringens sjanser for utvikling.

Høring – utkast til endringer i forskrift om insentivordningen for film og serieproduksjon skal behandles på Fylkestinget 22. – 24. februar.  Den største utfordringen med insentivordningen slik den står i dag er at den allerede lave summen er foreslått redusert ytterlige. Regjeringen vil redusere de 71,4 millioner kronene til bare 41,4 millioner kroner.

Når man ser totalbudsjettene på større produksjoner, ser man at det skal ikke mere til enn én stor produksjon til før midlene er borte, bare én film med Tom Cruise, så er midlene oppbrukt. Det styrker ikke konkurransekraften på noen måte. Skal insentivordningen gjøre Norge til et attraktivt land for internasjonale produksjoner må det gjøres grep for å bedre insentivordningen, ikke redusere midlene. 

En annen problemstilling er rettferdig fordeling av disse midlene. I 2019 fikk Nord-Norge bare 9% av de samlede tilskuddene fra Norsk Filminstitutt, mens Oslo og Akershus fikk 79%. Insentivordningen har potensiale for å få stor betydning for å skaffe store produksjoner til fylket og landsdelen, men ved en reduksjon i rammene vil ikke dette være mulig. Det vil da være enda vanskeligere for filmbransjen i Nord-Norge og kunne tiltrekke seg internasjonale samarbeidspartnere og filmproduksjoner, som igjen kunne bidratt til økt reiseliv, økt omsetning til lokalt næringsliv, og flere lokale sysselsatte i filmbransjen. 

Når regjeringen foreslår så store kutt, vil dette medføre store konsekvenser for film- og seriebransjen i Norge. Når man allerede sliter med å få store internasjonale produksjoner plassert i Norge, vil det være enda vanskeligere når man ikke har en god nok insentivordning. Kulturnæringa må tas på alvor, og trenger ikke å lide mer i denne pandemien enn den allerede gjør. 

Av 

Anette Amalie Åbodsvik, Bang Fylkestingsrepresentant Nordland Senterpart

 

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.