Foto: Arkiv

Kutter ferjeprisene med ti prosent: – Svært gledelig

Skrevet av Truls Naas
07.05.2021 08:27 - OPPDATERT 07.05.2021 09:02

Nordland har Norges høyeste ferjepriser. Regjeringen setter nå ned ferjetakstene med 10 prosent i Nordland, og halverer prisene innen 2025.

Nordland har Norges høyeste ferjepriser. Nordland fylkeskommune har i løpet av de siste årene satt opp prisene ut over takstregulativene som benyttes i riksferjedrift. Dette har ført til ferjeopprør flere steder langs kysten, ikke minst i Nordland.

120 millioner kroner

Regjeringen vil i revidert nasjonalbudsjett foreslå 120 millioner kroner til reduserte ferjetakster allerede i år. For Nordland innebærer dette 6,7 millioner kroner til de fylkeskommunale sambandene og 11,6 millioner kroner til de statlige sambandene.

Bevilgningen legger til rette for at ferjetakstene kan reduseres med 10 prosent i andre halvår 2021 for Nordland og de øvrige ferjefylkene. Regjeringen vil arbeide for å halvere ferjetakstene i løpet av de neste fire årene i samarbeid med fylkeskommunene.

Vi foreslår også at forskuddsbeløpet som er nødvendig for å oppnå rabatt på ferje reduseres fra 3 700 kroner til 3 000 kroner for mindre kjøretøy.

Gledelig

– Dette er svært gledelig for folk langs kysten i Nordland. Ferjetakstene reduseres allerede i år med 10 prosent og vil halveres i løpet av en fireårsperiode. Vi er avhengig av et godt samarbeid mellom stat og fylke for å sikre akseptable priser og et godt ferje- og båttilbud i den omstillingsfasen som sjøfarten er inne i, sier Ingelin Noresjø (KRF) statssekretær i Samferdselsdepartementet og KRFs 1. kandidat til Stortinget for Nordland i en pressemelding.

Det har vært uenighet om hvorvidt de økte ferjeprisene skyldes fylkeskommunale prioriteringer eller manglende statlige overføringer.

– Fylkesrådet i Nordland har etter min mening nedprioritert ferje- og båttilbud, fylkesveier og annen samferdsel som de har ansvar for. Dette til tross for store overskudd og økonomisk handlingsrom. Nå håper jeg at de økte statlige overføringene ikke blir en sovepute, men at det rød-grønne fylkesrådet prioriterer samferdsel sterkt fremover til glede for folk i Nordland. Det må være et samarbeid mellom stat og fylke for at vi skal lykkes, begge må bidra, sier Bård Ludvig Thorheim, Høyres 1. kandidat til Stortinget for Nordland.

Sikre godt tilbud

Ferjetilbudet er viktig både for næringsliv og for bosetningen langs kysten. Både priser og tilbud virker inn på verdiskaping og muligheter for å bo i små kystsamfunn.

– I det grønne skiftet som vi står oppe i skal vi også sikre et godt ferje- og båttilbud. Familiebedrifter og andre næringsdrivende er helt avhengig av fungerende samferdsel for at eksportprodukter skal nå sine markeder og folk skal bo og skape langs hele den rike kysten vår. Det har vært mye diskusjon omkring ferjepriser. Det rød-grønne fylkesrådet har skrudd opp prisene til et uakseptabelt nivå. Regjeringen sørger nå for å sette prisene ned, avslutter Ida Gudding Johnson, Venstres 1. kandidat til Stortinget for Nordland.

[annonse]

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.