Foto: Bodø Nu-tipser

Kvinne i 30-årene kjørte med 1,2 i promille og krasjet i bodøtunnelen - nå må hun i fengsel

Det var natt til 31. desember 2021 en kvinne krasjet i veggen i Bodøtunnelen. Hun målte hele 1,21 i promille.

Hun måtte møtte i Salten og Lofoten tingrett mandag 11. juli, hvor hun avga en uforbeholden tilståelse.

I rettsavgjørelsen kommer det fram at kvinnen skal ha ført motorvognen i påvirket tilstand, hvor hun rett etter midnatt skal ha krasjet bilen i østgående løp i tunnelen.

– Riktigheten av tilståelsen styrkes av de øvrige opplysninger i saken, herunder anmeldelsen og analyseresultatet av blodprøven tatt av siktede. På bakgrunn av dette har retten funnet det bevist at siktede har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at hun har handlet forsettlig, skriver tingretten i sin dom.

Kvinnen skal på tiden av hendelsen målt en promille på 1,21.

Retten bemerker at ved bilkjøring med promille på mer enn 1,2 skal det normalt reageres med ubetinget fengselsstraff.

Dette som følge av det betydelige skadepotensiale slik ruskjøring medfører. Samtidig legger retten til grunn at det ikke var særlig mye annen trafikk på det aktuelle tidspunktet, natt til nyttårsaften.

Vedkommende dømmes for overtredelse av vegtrafikkloven, til fengsel i 18 dager, som gjøres betinget med en prøvetid på to år, på det særskilte vilkår at hun gjennomfører program mot ruspåvirket kjøring.

Kvinnen dømmes videre til å betale en bot på 20 000 kroner, subsidiært fengsel i 15 dager. Hun fradømmes også retten til å føre motorvogn for en periode av to år.

For gjenerverv av førerretten kreves full ny førerprøve. Tapstiden regnes fra dommen er rettskraftig, men den tid førerkort har vært beslaglagt kommer til fradrag.

[annonse]
 

 

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.