Ligger an til en halv milliard i underskudd - har sendt inn bekymringsmelding

Styret i Helse Nord har mottatt en bekymringsmelding fra tillitsvalgte sykepleiere i Nord-Norge etter det ble vedtatt å innføre kraftige innsparingstiltak.


NRK melder at det blant annet skal være stans i innleie av personell fra vikarbyrå, med unntak av når behovet er kritisk. 

– Vi ønsker med dette å uttrykke stor bekymring vedrørende Helse Nords betydelige underskudd, og de tiltak som skal settes i verk for å rette opp økonomien, står det i et skriv NRK har fått tilgang til. 

Brevet er underskrevet av ni tillitsvalgte sykepleiere i Nord-Norge. 

Til sammen ligger de fire helseforetakene i Nord-Norge an til å gå med underskudd på en halv milliard. 

– Det er ikke tvil om at innleie av vikarer er en stor utgiftspost, men kutter vi der vil det samtidig gå ut over de fast ansatte. Det blir en negativ spiral, sier foretakstillitsvalgt Bente Ingeborg Arntsen til NRK. 

Mandag møter helsetoppene i Narvik, hvor blant annet helseminister Ingvild Kjerkil er til stede til en konferanse om fremtidens helsetjenester. 

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.