Bodø havn KF betaler Hurtigruten et millionbeløp etter tingrettsdommen fra i fjor. Her er Midnattsol til kai i Bodø. Foto: Wikipedia

Må ut med millionbeløp til Hurtigruten

Bodø Havn KF overfører nå vel 1,2 millioner kroner til Hurtigruten som selskapet ifølge dommen tingretten urettmessig har betalt i sikkerhetsgebyr.

– Vi er glad for at denne delen av tvisten med Hurtigruten er avgjort og avsluttet, sier styreleder i Bodø Havn, Adelheid Kristiansen.

Dømt i tingretten

Hurtigruten fikk medhold i tingretten i Bodø i fjor vår at selskapet ikke skal betale dette gebyret som i havnesammenheng kalles sikkerhetsvederlag, også benevnt som ISPS internasjonalt. Kort fortalt er dette betaling for de ekstra sikkerhetstiltak som ble innført etter terroraksjonene i USA 11.september 2001.

– Det er viktig for oss at dette nå er oppgjort siden det ikke er en del av ankesaken i lagmannsretten, sier Kristiansen.

Ankesak neste uken

Ankesaken mellom Hurtigruten og Bodø havn finner sted i lagmannsretten i Tromsø i neste uke. Et av de viktigste temaer i retten blir spørsmålet om modellen som skal benyttes for kundebetaling.

– I det store og hele blir dette et spørsmål om Hurtigruten og andre kunder skal betale det driften koster, eller om dette skal subsidieres av kommunene. Vi håper på en dom i lagmannsretten som er mer rimelig enn den forrige slik at vi kan sette oss ned sammen med kundene våre og løse felles utfordringer utenfor rettssalen, sier styrelederen.

(Pressemelding)

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.