Foto: Preben Hunstad

Måtte stoppe fest i Bodø - disse bøtene risikerer du

Skrevet av Truls Naas
27.02.2021 09:47

Lørdag morgen melder politiet i Nordland at de avsluttet små sammenkomster i løpet av natten.

– Et par små sammenkomster med høy musikk ble avsluttet på stedet i Bodø og Mo i Rana, skriver politiet på Twitter.. 

Hendelsene skal ikke ha medført noen reaksjoner. 

– Politiets pålegg om avslutte ble etterkommet, sier politiet. 

Nye forskrifter

Ved midnatt fredag kveld trådte de nye forskriftene i Bodø til. De innebærer blant annet et forbud om å delta eller arrangere private sammenkomster med mer enn fem personer, i tillegg til husets beboere.

Selv om kravene til avstand i covid-19 forskriften blir oppfylt, er det ikke tillatt å arrangere eller delta på sammenkomster som finner sted i eller i tilknytning til en privat bolig eller fritidsbolig, og der flere enn fem gjester i tillegg til de som bor i boligen er til stede samtidig.

Det er heller ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster innendørs på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler, der det er flere enn ti personer tilstede samtidig. 

Kan straffes

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser i denne forskrift kan straffes i henhold til smittevernloven § 8-1 med bot eller med fengsel inntil 2 år, skriver Bodø kommune på sine hjemmesider.

Ifølge politiadvokat Kaja Agersborg Jørgensen i politiet i Nordland kan politiet dele ut bøter, dersom regler ikke blir overholdt.

[annonse]
– For overtredelse av koronabestemmelser er bota på 20 tusen kroner for både deltaker og arrangør, sier hun til Avisa Nordland.

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.