Mannen som tente på hotell i Bodø slipper ikke ut fra fengsel i år

Onsdag 29.juni brøt det ut brann på Zefyr Hotell i Bodø. En mann i 30-årene sitter fremdeles i varetekt.


Mannen i 30-årene som ble pågrepet en snau halvtime etter brannen i søppelbøtten på City Nord ble fremstilt for fire ukers varetektsfengsling. 

Mannen tente også på en avfallsbøtte inne på et toalett på City Nord tidligere i år, slik at det oppstod brann og røykutvikling.

Påtalemyndigheten har nå bedt om rettens kjennelse for fortsatt fengsling i inntil åtte uker.

– Retten finner at siktede med skjellig grunn fortsatt kan mistenkes for en straffbar handling som kan medføre høyere straff enn fengsel i seks måneder, slik som beskrevet i siktelsen, skriver påtalemyndigheten.

Rettens syn er at det er en sterk gjentakelsesfare.

Retten viser til graden av mistanke, den sterke gjentakelsesfaren samt at det ikke foreligger forhold i saken som gjør det trolig at retten ville vurdert vilkårene annerledes om fire uker.

– Påtalemyndigheten har opplyst at saken er ferdig etterforsket, oversendt Nordland statsadvokatembeter og at påtalemyndigheten har som mål at hovedforhandling i saken skal kunne avvikles i starten av 2023.

Mannen blir på bakgrunn av dette i varetektsfengsel inntil 13. januar 2023.

 

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.