Ragnhild Geirsdatter Nordvik er assisterende daglig leder i Frantz AS.

– Med den farten dere har nå vil det ta nesten 20 år før målet om 10 000 nye arbeidsplasser i Bodø er nådd

Skrevet av Ragnhild Geirsdatter Nordvik
13.04.2019 13:00 - OPPDATERT 14.04.2019 13:43

Veien til målet om 10 000 nye arbeidsplasser blir enda lengre dersom offentlig sektor lager barrierer for privat sektor, mener Ragnhild Geirsdatter Nordvik.

Svar på kronikk skrevet av ordfører Ida Pinnerød og publisert i Bodø Nu 11.04.19.

Kjære Ida Pinnerød.

Det er et godt og ambisiøst mål Arbeiderpartiet har satt for nye arbeidsplasser i Bodø. Og det er gledelig å lese at det i løpet av din tid som ordfører er skapt 1521 nye arbeidsplasser i byen vår, og at denne veksten er større enn det nasjonale gjennomsnittet og sterkere enn tidligere. Det hadde vært interessant å vite hvordan de nye arbeidsplassene er fordelt mellom offentlig og privat sektor. Nye arbeidsplasser kommer ikke av seg selv og jeg er sikker på at dere i Arbeiderpartiet har en del av æren for veksten gjennom en aktiv næringspolitikk og forutsigbare rammevilkår.

Å stimulere til klynger, opprette fond og legge til rette for samarbeid med det lokale næringslivet er viktige politiske tiltak. Satsing på kulturprosjekter og det å legge til rette for økt gründervirksomhet er også viktige elementer i å styrke og bygge opp næringslivet i byen. I den digitale verden vi lever i, med en eksplosiv teknologiutvikling, blir det stadig vanskeligere å spå hva som vil ha livets rett få år frem i tid. Da er det viktig å tørre satse bredt. Så langt er vi enige.

Men, med den farten dere har nå vil det ta nesten 20 år før målet om 10 000 nye arbeidsplasser i Bodø er nådd. Det er lenge til. Litt for lenge, spør du meg. Verken du eller jeg har så langt vært 20 år i arbeidsliv/politikk. Og 20 år frem i tid er både du og jeg nært pensjonsalder. Jeg ønsker meg et Arbeiderparti som satser enda sterkere og mer eksplosivt.

Det er riktig som du sier: “Det er ikke politikere som skaper arbeidsplasser. Det er det først og fremst bedriftseiere og ansatte som gjør. Å ta risiko, satse egne penger, sette kreativiteten ut i livet, utvikle nye produkter og kanskje til og med ta opp lån for å få det til, er krevende.”

De aller fleste bedrifter finner et fagområde de er gode på og bygger sin forretningsidé rundt dette. De bruker tid og krefter på sin kjernevirksomhet. Kanskje har det offentlige noe å lære fra det private på dette feltet? Dersom det offentlige hadde vært flinkere til å prioritere sin kjernevirksomhet og ikke ta opp konkurransen med de næringslivsaktørene som allerede er godt etablerte i et velfungerende marked, ville kanskje målet om 10 000 nye arbeidsplasser kunne realiseres raskere? Ved å fokusere på kjernevirksomheten og heller støtte private aktører gjennom å handle flere tjenester og outsource de delene som faller utenfor kjerneområdet, påstår jeg at veksten i nye arbeidsplasser kommer raskere og vil akselerere. Et økt fokus på offentlig-privat samarbeid vil kunne lede oss mot nye innovasjoner, nye næringslivsaktører og styrke det næringslivet vi allerede har.

Jeg gråter for min syke mor. Og jeg innrømmer det gjerne. Men som ansatt i et privateid selskap, som leverer tjenester til offentlige aktører i hele landet, er det frustrerende å oppleve at stadig flere offentlige organisasjoner bygger opp egne avdelinger innen fagområder som ikke faller inn under kjernevirksomheten. Et konkret eksempel fra mitt ståsted er at offentlig sektor velger å bygge opp interne avdelinger som skal arbeide med medierådgivning. Det er rett og slett kunnskapsløst og langt utenfor kjernevirksomheten. Offentlig sektor vil ikke på noe som helst tidspunkt ha et godt nok grunnlag til å vite hva som fungerer i mediemarkedet.

Langt mindre drive innovasjonsarbeid og teknologiutvikling som bidrar til å løfte fagfeltet. Det blir for smått. Ja, det er artig det vi driver med og jeg forstår at det er et fristende fagområde å bevege seg inn i. Men vi har brukt en drøss av ressurser, både penger og tid, på å komme dit vi er i dag, og dette er vår kjernevirksomhet. Vi har bygd opp en teknologidrevet kompetansebedrift. Og jeg påstår rakrygget at vi er suverent best innen vår bransje i hele landet, kanskje også i det nordiske markedet. Jeg er for konkurranse i næringslivet. Det er sunt og skjerper alle sammen til å stadig levere bedre varer og tjenester. Men jeg ønsker at konkurransen skal skje mellom parter som er dedikerte til sitt fagområde.

Jeg tror at vi får en sunnere konkurranse om partene konkurrerer innen felt de har som sin kjernevirksomhet. Resultatet av at det offentlige beveger seg inn i områder utenfor sitt virksomhetsområde, på fagområder de ikke behersker, ikke har kunnskap om og aldri vil kunne bli best på, er at private aktører må kutte ned og kvitte seg med ansatte. +1-1=0. Veien til målet om 10 000 nye arbeidsplasser blir enda lengre dersom offentlig sektor lager barrierer for privat sektor. Jeg inviterer deg herved på bedriftsbesøk til oss i Frantz. Jeg har lyst til å dele vår historie, våre tanker og visjoner med deg slik at vi sammen kan bygge sterkere fellesskap, med hjerte for folket og blikk for framtida. 

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.