MENING: Forslag om kutt i skolenes bemanning er ille nok i en normalsituasjon. Nå er samfunnet midt i en historisk krise.

Tone Moan Nordby forteller hva hun mener om kutt i skolen.

Forrige gang møtte ansatte og foreldre dere en mørk høstkveld på Alstad barneskole. Der fikk vi vist hvorfor prosessen med nybygg ikke kunne utsettes enda en gang. Noen dager senere kunne vi med glede konstatere at vi har både lydhøre og kloke politikere i Bodø kommune.

Demokratiet virket!

Nå gjelder det igjen. I fjor ble det vedtatt store kutt i bemanningen i kommunens skoler, og nylig kom oversikten som viser hvordan kuttene rammer. Våre politikere må nå vise oppdatert klokskap, og erkjenne at verden tok en ny og uventet sving våren 2020.

Kutt i skolesektoren er dessverre ikke noe nytt. Gjengangeren er at de snikes inn etter en gladnyhet om nye, tilførte stillinger. De tillitsvalgte protesterer, forståelig nok, og mener de blir holdt for narr. De forteller at der man hadde begynt å få noe til, kunne dele i mindre (og levelige) grupper, må man nå tilbake til gigantklasser.

Fra politikernes side forsvares kuttene med synkende elevtall. Vi kan tilsynelatende ikke ha noe av en situasjon hvor det er en voksen «for mye» på jobb!

Jeg har aldri forstått angsten for dette hypotetiske overtallighetsfenomenet. Hva er man redd for?

Tid til faglig oppdatering, undervisning i mindre grupper eller ekstra tid med den eleven som har vær taus i flere dager? Det kan heller ikke diskuteres om man burde prioritert annerledes, og for eksempel kutta ny vei til Rønvikfjellet. Det blir jo å sette grupper opp mot hverandre, og sånt kan man visstnok ikke drive med.

Forslag om kutt i skolenes bemanning er ille nok i en normalsituasjon, slik blant annet Utdanningsforbundet har belyst siden før jul. Spesielt meningsløst er det likevel denne gang. Samfunnet er midt i en historisk krise. Vi står foran en gjenåpning av skolene, uten at alle retningslinjer for smittevern er kjent.

Jeg er selv sykepleier med bakgrunn fra infeksjons- og kreftavdeling, begge med behov for strenge smittevernsrutiner. Følgende er åpenbart: Smittevern krever alt rett, hele tiden. Det krever klare rutiner og rom for armslag rundt hver elev. I tillegg vil noen barn ha behov for ekstra oppfølging etter det som kanskje ikke har vært så gode dager hjemme. Lærerne får nye og ressurskrevende utfordringer i fanget, på toppen av oppgavene de hadde fra før.

I helsevesenet har vi lang erfaring med å møte døve ører når vi argumenterer med at konstante kutt og innsparinger vil straffe seg, også økonomisk. I skrivende stund har imidlertid budskapet vi har fremmet i årevis plutselig blitt krystallklart for alle: det å bygge opp er å investere, det er å være klare for det ukjente, uten at kostnadene blir gigantiske når det rammer.

Nå er det lærerne som sier ifra, og de argumenterer godt.

Satsing på skole og kutt i ressurser hører ikke sammen. Uten de ansatte og deres kompetanse, er det bare bygg av variabel standard igjen. Vellykket kombinasjon av smittevern, psykososial ivaretakelse og undervisning krever mange nok voksne, som både er trygge og har tid til å følge med. Dette gjør at alle vedtak om skolenes behov som ble fattet i fjor er utdatert, og trenger ny vurdering.

Så, til våre folkevalgte i Bodø kommune. Jeg var faktisk skikkelig stolt av dere da vi sammen fikk reversert rådmannens forslag om fortsatt reparasjon av skolebyggene med tape og binders. Jeg har vært stolt under hver pressekonferanse Bodø kommune har holdt etter utbruddet av Covid-19. Kommunen holder stø kurs, lytter til erfarne fagfolk og gir informasjon som er både troverdig og betryggende.

Ikke rot det til nå. Vi skal gjenåpne samfunnet sammen, kontrollert og over tid.

Og helt ærlig: Da blir kutt i skolens bemanning veldig 2019.

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.