Alberthaugen skole står i fare for å miste en avdeling. Foto: Sondre Skjelvik

MENING: – Hvis barna ikke passer inn i systemet så er det ikke barna det er noe galt med.

Stine Rostad Hole, Leder FAU Alberthaugen skole, skriver sin mening om kuttene ved den nevnte skolen.

Hør på hva jeg sier og ikke se på hva jeg gjør er det noe som heter. Uttrykket passer veldig godt til Arbeiderpartiets håndtering av de foreslåtte kuttene på Alberthaugen skole. Arbeiderpartiet vil ha en kunnskapsskole der alle barn tas på alvor – og kan lykkes.

Sjelden har det vel vært større avstand mellom liv og lære.  

Dette sier meg at de ikke har skjønt hva som virkelig er problemet her. Alberthaugen er skolen som gir de barna som ikke passer inn i A4 systemet en plattform og en mulighet for å lykkes.

Jeg synes Svein Olsen i Rødt sa det veldig treffende – Alberthaugen er ikke en spesialskole, men en spesiell skole. Det er et frivillig tilbud der man må søke seg inn selv, der man må vise motivasjon for å komme inn, men også for å beholde skoleplassen. Det stilles krav, elevene opplever trygghet gjennom lærere som er tydelige og har tid til å se det unike i hver elev. Elevene som går her er de elevene som ikke har mestret det ordinære skoleløpet, og som ved å være elev ved denne skolen kanskje for første gang i sine liv føler at de blir tatt nettopp på alvor og kan lykkes.

Elevene her er like forskjellig som samfunnet ellers. Det er både den stille som satt bakerst i klassen og ikke sa noe. Den som hadde så mye energi i kroppen at han ble sett på som klassens klovn, og den som bare gikk i klassen, men ikke var så mye på skolen pga skolevegring. Det som er felles for alle disse er at  Alberthaugen er en skole som jobber utfra å finne noe positivt i alle elever og dyrke dette. Mye av opplegget der er tuftet på friluftsliv og praktiske oppgaver. Da opplever man mestring og det tror jeg alle kan skrive under på at det er en god følelse. Hvis man i tillegg opplever mestring etter å ha mislykkes før smaker det enda bedre.

Og tro meg mange av disse elevene har gått gjennom barneskolen og følt seg mislykket. Det er ungdommer som er vant til å kjempe mot systemer både her og der. De fleste er i systemene til  både BUP, PPT, NAV osv.. 

For meg er det så enkelt som at hvis barna ikke passer inn i systemet så er det ikke barna det er noe galt med. 

Når jeg sier at dette er ungdommer som er vant til å kjempe mot systemer så er det like mye familier som er det. Ingenting er mer fortvilende for foreldre enn å se at barnet mistrives, ikke får til A4 skolen, ikke behersker det sosiale livet som er lagt opp til i dagens samfunn. Derfor er Alberthaugen like mye et tilbud der familier opplever å endelig lykkes med noe, gjennom at de også opplever mestring. 

Det ble i går startet en underskriftskampanje mot kuttene på Alberthaugen av engasjerte foreldre.

Den har i skrivende stund fått nesten 1700 underskrifter på under 24 timer.

Den engasjerer mange og rører ved folks rettferdighetssans. Dette er ungdommer som fortjener at noen tar kampen for de, at noen ser den for den de er og for at alle er spesielle på sin egen positive måte.

Derfor oppfordrer jeg hele Bodøs befolkning til å støtte opp om Alberthaugen skole og de elevene som trenger tilbudet de får der. 

LES OGSÅ: 

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.