Web-kamera ved Bognes viser at køene kan være lange. Foto: Statens vegvesen

Midlertidig stans i ferjeavgangene til Skarberget og Kjøpsvik

Grunnen til den midlertidige stengningen av ferjeavgangene er ombygging, for å øke kapasiteten.


Statens vegvesen melder om midlertidig stenging av ferjesambandene på E6 nordover, det vil si Drag-Kjøpsvik og Bognes-Skarberget.

Ferjesambandet Drag-Kjøpsvik på Rv 827 stenges i to måneder fra og med 1. september for å bygges om. Av samme grunn stenges Bognes-Skarberget på E6 i to måneder fra og med første nyttårsdag 2022.

– Ferjekapasiteten vil i disse periodene opprettholdes ved at begge fergene settes inn i det åpne sambandet. Det vil også bli satt opp skyssbåt for skoleelever og pendlere over Drag – Kjøpsvik.

 

Får doblet kapasiteten

Statens Vegvesen og entreprenøren PEAB as har startet ombygging av fire ferjeleier i Tysfjorden som blant annet skal tilpasses drift med el-ferjer. For å få gjennomført helt nødvendig arbeid, må ett og ett av de to ferjesambandene i perioder stenge. Totalt må begge sambandene holdes stengt i fire måneder hver.

– Etter ombyggingen får ferjeleiet ved Kjøpsvik nesten doblet kapasiteten, opplyser Statens vegvesen.

Etter ombyggingen får fergeleiet ved Kjøpsvik nesten doblet kapasiteten. Illustrasjon: Statens vegvesen

Statens vegvesen gjør oppmerksom på at det også utenom periodene med stengning vil være byggeaktiviteter på ferjeleiene. Dette kan i noen tilfeller medføre forsinket avvikling av trafikk.

Følg med på ruteendringene

MF Melshorn flyttes til Drag-Kjøpsvik når Bognes-Skarberget blir stengt og MF Vardehorn flyttes til Bognes-Skarberget når Drag-Kjøpsvik blir stengt.

Ruteendringene vil bli oppdatert hos Torghatten Nord (rutetabeller) og i reiseopplysningsportalen: https://www.reisnordland.no/rutetabeller.

– Bussrute linje 100 Narvik/Sortland-Bodø og Bodø-Narvik/Sortland vil i stengeperioder påvirkes, men korrigeringene er ennå ikke klare. Vi ber reisende å benytte seg av www.reisnordland.no. Så fort noe er klart vil informasjon publiseres der.

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.