Minst 15 ulike virusvarianter i Norge – Flere i landsdelen

Skrevet av Roar Wiik
21.02.2021 07:00 - OPPDATERT 21.02.2021 09:14

Viruset utvikler seg raskt og nå har Norge minst 15 virusvarianter – deriblant flere ulike som har truffet Nord-Norge.

Saken ble først omtalt av Dagbladet.

Bodø har allerede fått den Sør-Afrikanske varianten. Nå spres de andre variantene raskt omkring landet.

FHI følger nøye med på de nye variantene for å slå ned utbruddene.

 – Hver uke teller, Frode Forland til avisen. 

Forland er fagdirektør i FHI. 

Liste over de kjente virusvariantene og spredning, kan ses nederst i saken.

– Det er slik med virus at de forandrer seg. Så følger vi ekstra nøye med på de som er mer smittsomme, og da særlig den britiske varianten som er mest utbredt her, sier Forland til Dagbladet. 

FHI har gjennomført rundt 3500 dybdeanalyser av virusprøvene på landsbasis. 

Gjennom at utbruddene har blitt oppdaget tidlig og tiltak har blitt iverksatt, har Norge klart å slå ned utbruddene så langt.

[annonse]
– Vi gjør dette ved å gå kraftfullt ut lokalt ved utbrudd. Det er effektivt og hindrer generell smittespredning. Om vi skulle miste kontroll, må vi stramme inn tiltakene for alle. Det vil vi unngå, sier Forland til avisen. 

Forland anslår at 10-15 prosent av alle registrerte smittetilfeller nå skyldes den britiske virusvarianten. Forrige uke anslo assisterende helsedirektør Espen Nakstad at tallet var 5-10 prosent, skriver Dagbladet. 

Mutantvirusene:

De tre virusmutasjonene som er viktigst å se på, er den britiske varianten, den brasilianske mutantviruset og ikke minst det Sør-Afrikanske som allerede har

ankommet byen.

Forland understreker at det jobbes iherdig for å unngå stor spredning av mutantvirusene.

– Alle de tre mutantene kan vi slå ned med en forsterket TISK-strategi, forsikrer Forland.

TISK-strategien er testing, isolering, smittesporing og karantene.

Videre er det avdekket en rekke andre virusmutasjoner. 

Torsdag ble enda en ny variant avdekket. Varianten har fått «navnet» B.1.525, og har flere av de samme endringene som den engelske, sør-afrikanske og brasilianske virusvarianten, skriver Dagbladet.

De øvrige tolv variantene innebærer blant annet en spansk variant, som tilsynelatende er ett av de mest utbredte i Norge. Videre er det en relativt ny virusmutasjon som er blitt påvist i Harstad. Denne er kalt B.1.1.184. 

Resten av oversikten kan leses i sin helhet i Dagbladet sin artikkel.