Ordfører Ida Pinnerød har med seg kollegene i Sp, SV, Rødt og MDG når hun lanserer å øke bunnfradraget i eiendomsskatten. Arkivfoto

Nå vil hun endre eiendomsskatten

Arbeiderpartiet, SP, SV, Rødt og MDG har blitt enige om en løsning for eiendomsskatten hvor bunnfradraget økes til kroner 500.000 allerede i 2017. Det er flertall for forslaget som behandles i bystyret i morgen, skriver samarbeidspartiene i en pressemelding. 

– Vi har tatt folk på alvor, har brukt tida godt, jobbet knallhardt og boret oss ned i tallene. Mitt utgangspunkt som ordfører har hele tiden vært at dette skulle landes i juni. Nå har vi likevel arbeidet så mye med tallene at vi har nok oversikt til å vite at de grep vi gjør allerede nå er forsvarlige fordi de ikke rammer våre satsinger og vår evne til å utvikle kommunen videre, sier ordfører Ida Pinnerød.

Som legger til at det er avgjørende at politikerne ikke fatter noen beslutninger som er uansvarlige eller rokker ved de viktige politiske satsinger på barn og unge.

– Jeg vil berømme gruppelederne i SP, MDG, SV Rødt og Arbeiderpartiet for å ha jobbet godt og blitt enige om en fornuftig og ansvarlig løsning som gir en mer sosial innretning på eiendomsskatten. Samtidig er det viktig for meg å understreke at det er viktig at prosessen med klagebehandling får gå sin gang i arbeidet i nemndene, grunnlaget skal være rett.
Eiendomsskatten er i hovedsak en skatt som treffer ganske godt, fordi det som hovedregel er en viss sammenheng mellom økonomi og hvilken bolig man bor i. Men det finnes unntak fra det, og å løfte bunnfradraget er å styrke den sosiale profilen på eiendomsskatten i Bodø. 

Hun får støtte fra kollegene: 

– Den dagen regjeringa, med Høyre og FrP i spissen, gir oss et så progressivt skattesystem at også de 10 prosent rikeste bidrar like mye som vanlige folk til å finansiere velferdstjenestene våre, så vil vi fjerne eiendomsskatten på dagen, sier Rødts gruppeleder Linda Forsvik.

– Å øke bunnfradraget gir helt klart mest uttelling for de med den laveste inntekten og gir derfor den beste sosiale profilen på eiendomsskatten. Å senke promillen nå vil derimot gjøre det motsatte. Det vil gi mest til de med de mest kostbare eiendommene og størst betalingsevne, avslutter Forsvik.

Gruppeleder i MDG, Håkon Møller sier følgende i pressemeldingen:

– Stillingsstoppen rådmannen har innført, viser hvor alvorlig det er å risikere at kommunens inntekter reduseres i forhold til det vedtatte budsjettet. Ut fra informasjonen vi nå har, legger vi til grunn at stillingsstoppen oppheves, slik at vi både kan ansette flere lærere, styrke Krisesenteret som planlagt og bedre kapasiteten på klima- og miljøfeltet. Dette er viktige satsinger i samarbeidspartienes budsjett.

Gruppelderne Randolv Gryt (SV) og Ingrid Lien (SP) setter pris på at det allerede nå foreligger en enighet som gir en bedre sosial profil og letter skattetrykket for alle.

 

 

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.