Foto: Andreas Sandnes Olsen

Nå drypper det penger på lag og foreninger i Bodø

Bodø blir europeisk kulturhovedstad i 2024 og med det må også Bodø kommune åpne opp pengesekken for å bidra til folkefesten.


I tillegg til deres bidrag inn til organisasjonen Bodø 2024 vil kommunen nå gi ytterligere midler for å gjøre kulturhovedstadsåret så bra som mulig. Dette er noe som nå kan komme lag og foreninger til gode. 

Det kommer frem i en sak som skal opp i formannskapet 8. juni. 

Flere millioner kroner til idrett og kultur

Bodø kommune vil sette av 4,7 millioner kroner fra næringsfondet i 2023 til å gjøre byen klar til fest. Dette ønsker kommunedirektør Kjell Hugvik at skal brukes på å profilere Stormen bibliotek, pynting av byen, og til søkbare midler for lag og foreninger. Det fordeler seg slik;

  • Inntil 1.000.000 kroner til kommunen sitt profileringsarbeid av Stormen bibliotek.
  • Inntil 500.000 kroner til innkjøp og pynting av byen til fest.
  • Inntil 3.200.000 kroner til søkbare midler til idretts og kulturarrangementer.
Sistnevnte vil det bli mulighet å søke på 1. august og 1. desember. Søknadene blir behandlet av Velferdsutvalget. 

I 2024 kan det komme flere muligheter da Hugvik ønsker at det skal settes av penger fra næringsfondet da også.

En mulighet til å profilere Bodø

I løpet av 2024 blir det arrangert mer enn 600 små og store arrangementer i Bodø som er i samarbeid med Bodø2024 eller der Bodø2024 står som arrangør. I tillegg til dette er det planlagt mange arrangementer i byen som ikke er en del av Bodø2024 sin søknad, men som likevel vil være en del av kulturhovedstadsåret.

Det er identifisert rundt 30 arrangementer som er ventet å ha en positiv innvirkning på næringslivet i Bodø. Hugvik skriver derfor at Bodø kommune burde bruke anledningen til å profilere og forsterke Bodø som en arrangementskommune og bruke anledningen til å skape bolyst. 

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.

Les mer om:

kultur økonomi