Foto: Per-Inge Johnsen

Nå kan utestedene få gule og røde kort

Skrevet av Pressemelding
23.07.2020 14:22 - OPPDATERT 24.07.2020 06:02

Fra og med nå vil kommunen begynne å dele ut gule kort – og etter hvert også røde kort – til serverings- og skjenkestedene ved avvik fra smittevernregler.

– I forbindelse med smittevernkontroller hos serverings- og skjenkestedene i kommunen ser vi at det er en del avvik fra smittevernregler, spesielt på nattestid i helgene, sier smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen i Bodø kommune.

 

STRAMMER INN

Saksbehandler for serverings- og skjenkesaker i Bodø kommune, Linda Marie Rostad, sier at de aktuelle serverings- og skjenkestedene til nå kun har fått advarsler. Men nå vil dette bli strengere.

– Ved førstegangs varsel om avvik vil vi gi et gult kort i form av et vedtak. Bevillingshaver vil da få tre dager på å rette opp feilene. Om ikke dette skjer blir det andregangs varsel og rødt kort, sier Rostad og fortsetter:

– Rødt kort betyr frafall av skjenkebevilling fram til feilene er rettet opp og avviket er lukket.

Rostad opplyser om at det i møte mellom bransjen og kommunen, 16. juli, ble orientert om hvilke virkemidler og sanksjoner som vil bli iverksatt om ikke smittevernreglene blir overhold.

– Siden ikke alle var representert på møtet, er også denne informasjonen blitt sendt ut på epost, sier Linda Marie Rostad.

 

[annonse]
– PUBLIKUM MÅ HJELPE TIL

I den nasjonale Covid-19-forskriftens paragraf 14a heter det blant annet følgende:

«Ved serveringssteder som har skjenkebevilling skal servering av alkohol skje ved bordservering, og det skal være sitteplasser til alle gjester. Kommunen kan forby skjenking av alkohol etter smittevernloven § 4-1.»

Kai Brynjar Hagen understreker viktigheten av å opprettholde kravene til smittevern, og påpeker at også gjestene ved serverings- og skjenkestedene har et ansvar.

– Dersom smittevernreglene ikke blir overholdt, enten av virksomheten selv eller av publikum, kan skjenkebevillingene bli stengt, sier Hagen og legger til:

– Man kan derfor som gjest bidra til at utestedene kan opprettholde driften, ved at man selv passer på å overholde smittevernreglene.

 

– DET VIKTIGSTE ER Å HINDRE AT SMITTE OVERFØRES

Smittevernoverlegen understreker igjen viktigheten av å opprettholde den viktige og felles dugnaden for å hindre smittespredning av Covid-19.
- Selv om det har vært lite smitte her og det er en stund siden siste positive prøvesvar av koronavirus i Bodø, så ser vi nå en økende tendens på luftveissykdom. Samtidig er det ferietid og mange turister i Bodø og mange bodøværinger som skal eller har vært på reise i områder med mer smitte, sier Hagen og minner folk om de ulike smitteverntiltakene – som for eksempel å holde én meters avstand og god håndhygiene.

– Det aller viktigste vi gjør er primær forebygging, det vil si å gjennomføre tiltak som hindrer at smitte overføres, sier Kai Brynjar Hagen.