Sjefredaktør Espen Bless Stenberg. Foto: Andreas Sandnes Olsen

«Nå rakner Idas glansbilde, og horder av illsinte foreldre vil vende seg mot henne. Det er hennes egen feil»

Torsdag omtalte vi i Bodø Nu at politikerne i Bodø skal gå for en ny runde med kutt i bodøskolen. Dette på tross av at Arbeiderpartiet, med Ida Pinnerød i spissen, foran forrige valg smurte utover en stor dose valgflesk.

Bodøskolen skulle ikke røres. Barna skulle fredes i denne perioden, dersom Pinnerød fikk fortsette som ordfører.

Men nå, snart to år inne i sin andre periode som ordfører, kommer kommunen med sin andre runde med nedskjæringer i skolesektor. Det er ille nok at man bryter et så konkret løfte til hundrevis av foreldre i kommunen som Ida Pinnerød er øverste leder for. 

Men det som faktisk gjør saken enda verre er at ordføreren nekter å svare på kritiske spørsmål fra oss i Bodø Nu. Torsdag forsøkte vår journalist Maria Edvardsen gjentatte ganger å få svar fra ordføreren. Men til ingen nytte.

Først forsøkte Pinnerød seg med at hun satt i et møte. Så henviste hun til gruppeleder Anne Mari Haugen i Arbeiderpartiet. Sistnevnte ble overrasket over at vår journalist forsøkte å intervjue henne angående situasjonen i bodøskolen, og ba om å få spørsmålene på e-post. Noe hun fikk. Svaret kom sent torsdag kveld.

Aller først ble journalisten vår henvist til leder for velferdsutvalget i Bodø kommune, Bente Haukås. Ordføreren vil altså at Bente Haukås i Kristelig Folkeparti skal ta ansvar for sine egne brutte valgløfter. 

I kjent stil forsøker Ida Pinnerød å vri seg unna kritiske spørsmål på ubemerket måte. Dette er langt fra første gang at Arbeiderpartiets ordfører i Bodø forsøker å sno seg på denne måten. Det må tillegges at Pinnerød brukte vel én time på SMS-utveksling med Edvardsen, i stedet for å svare på direkte spørsmål via en vanlig telefonsamtale. 

Nå er det på tide at velgerne i Bodø får vite hvordan du, Ida, så å si alltid forsøker å unngå konfrontasjoner og ubehagelige spørsmål. 

Jeg har selv forsøkt å få deg i tale på flere kritiske saker både inneværende valgperiode og forrige valgperiode. Forrige gang gjaldt det avskjeden til kunstnerisk direktør Mette Kaaby i Bodø 2024. Da vi forsøkte å få kommentar fra deg som øverste leder i Bodø kommune, gjemte du deg bak ditt verv som nestleder i representantskapet for Bodø 2024. 

Pinnerød mente den gang at dette vervet fritok henne, eller som hun skrev i sms til undertegnede: «...det er ikke riktig at jeg kommenterer det»

[annonse]
Kommentaren fortsetter under bildet. 

Stort sett under hele skoledebatten i fjor var det Bente Haukås og Ola Smeplass som måtte stå i stormen. Selv «satt du i møter». Riktignok kom ordføreren på banen etter noe tid, men dette var etter mye press fra demonstrerende skoleelever og medieoppslag. 

I forrige valgperiode var det gruppeleder Morten Melå som stadig ble skjøvet ut for å svare på kritiske spørsmål. Det ble nærmest som en vits i pressemiljøet i Bodø at ordføreren så å si aldri kunne svare på kritikk. Nå er det da Ann Mari Haugen som har overtatt denne rollen. 

I en leder i Avisa Nordland fra mars 2017 kan vi lese at Ida Pinnerød hadde vært stum som en østers rundt debatten om skjevfordeling av eiendomsskatt i kommunen. Det ble den gang rettet enorm kritikk mot Pinnerød og daværende varaordfører Synne Bjørbæk. Sistnevnte la seg flat og innså at hun hadde gjort feil. Det gjorde aldri Pinnerød. 

«Ida Pinnerød har stort sett vært stum som en østers, bortsett fra gjentatte forsøk på å skyve klagebehandlingen foran seg. Samtidig stuper Bodø Ap på meningsmålingene og en av partiets bystyrerepresentanter er mest opptatt av å latterliggjøre kritikken av eiendomsskatten.» Fra AN 16.3.2017. 

Avisa avsluttet lederen ved å etterlyse lederskap fra Pinnerød. Den har vi sett lite til på disse fire årene som har gått.

Jeg har vært journalist i mange kommuner, og jeg har møtt svært mange ordførere i min karriere. Aldri før har jeg støtt på noen som har vært så unnvikende som Bodøs øverste politiske leder. 

Dette gjør meg betenkt. For det er en ordførers fordømte plikt å møte offentligheten og ta det ansvar man tok på seg i det man gikk inn i politikken. Dersom man fratar en ordfører oppgaven med å svare media, så står man igjen med en person som kun opererer som snorklipper eller kommuniserer gjennom glansbilder på egne plattformer på sosiale medier. 

Og det er slik du framstår nå, Ida Pinnerød. Som en snorklipper som ikke evner å stå rakrygget og svare på kritiske spørsmål som dine velgere, Bodøs mange foreldre, har krav på å få svar på. 

Hvor mange lærerstillinger kunne kommunen finansiert for millionene som legges inn i Europeisk Kulturhovedstad?

Hvor mange lærerstillinger kunne man finansiert ved ikke kaste penger etter TV2-programmet Hver gang vi møtes?

Hvor mange lærerstillinger kunne man finansiert i stedet for å bygge Arthur Buchards vei til Rønvikfjellet?

Det totale regnestykket vet man ikke svaret på, men man kunne unngått alle kuttene i bodøskolen de senere årene. Viljen til å bruke penger er enorm når det er snakk om spektakulære prosjekter innen kultur, og for å smøre rike milliardærer.

Samtidig må barn og unge sitte tettere og tettere på skolene, og få mindre og mindre oppmerksomhet fra lærerne. Hvor er logikken i dette?

Tidligere denne uka speilet Bodø kommunes ledelse seg i glansen av at det fødes flere barn enn tidligere. Spørsmålet vi må stille oss nå er hvilke oppvekstvilkår disse nyfødte barna vil få i en økonomisk skakkjørt kommune. 

Nå, Ida Pinnerød, kommer du til å få horder av illsinte foreldre mot deg. Og det er din egen feil. I flere år har du bevisst dukket unna de vanskelige spørsmålene. Nå har du to år igjen til å bevise at du faktisk kan endre måten du håndterer vanskelige situasjoner på, eller så er du antakelig arbeidsledig etter valget i 2023.

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.