Dette planlagte hotellet på toppen av Rønvikfjellet fortsetter å skape enorm debatt. Illustrasjon: Nordic - Office of Architecture

Når Buchardt blir budsjettvinner

Skrevet av Synne Bjørbæk
01.12.2018 09:35 - OPPDATERT 01.12.2018 12:42

DEBATT: Det vil være umulig å støtte et budsjett som gjør en milliardær til budsjettvinner, samtidig som oppussing og nybygg på Østbyen, Alstad og Bodøsjøen skole settes på vent.

SVs Astrid Olsen står frem som en varm tilhenger av hotellutbygginga på Rønvikfjellet.

Sammen med sine samarbeidspartnere i AP og SP mener hun at det er rimelig at kommunen oppfyller utbyggers krav om en ny vei som nå viser seg å koste mer enn 100 millioner kroner.

For Rødt vil det være umulig å støtte et budsjett som gjør en milliardær til budsjettvinner, samtidig som oppussing og nybygg på Østbyen, Alstad og Bodøsjøen skole settes på vent. 

I et innlegg i Avisa Nordland og på sosiale medier argumenterer Olsen for at veien er i dårlig stand og likevel behøver å utbedres. Men SV vet godt at forslaget om vei som nå ligger til grunn for budsjettet er dimensjonert for en trafikkøkning på så mye som 1200 flere bilpasseringer pr. døgn gjennom Rønvika og opp Rønvikfjellet.

Det er en direkte konsekvens av at SV, Ap og SP vil plassere et hotell midt i Bodømarka. Hvis hensikten var å gjøre veien bedre for friluftslivet, ville forslaget sett helt annerledes ut, og ikke rasert et område til beboernes sterke protesterer. 

Det vanlige er at utbygger må ta alt av kostnader knyttet til infrastruktur eller følgene av utbyggingsprosjekter. Men SV går nå inn for en annen praksis; innbyggernes skattepenger skal brukes for å finansiere Buchardts hotellvei.  

Ved siden av å forringe og privatisere et populært og bynært utfartsområde for små og store bodøværinger, går utbygginga på tvers av viktige prinsipper for bærekraftig by- og arealplanlegging, og er i strid med kommunens egne målsettinger for en smart og klimavennlig byutvikling.   

Store hoteller og nye store arbeidsplasser bør ligge i sentrum og i tilknytning til kollektivknutepunkter, ikke midt i et fantastisk bynært friluftsområde og utsiktspunkt som turisthytteplatået.

Mens SV på nasjonalt nivå går inn for å grunnlovsfeste allemannsretten, så gjør Bodø SV seg til talsperson for privatisering av allmenne goder som direkte tilgang til et viktig fellesområde med stor visuell verdi for de som kommer for å nyte utsikten, og de mange som daglig søker bort fra hotellene, shoppinga og trafikken i sentrum for å komme seg ut i marka.

Debatt
Bodø NU oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.