SV-Astrid svarer på kritikken: – Vi tar klimaansvaret på alvor

Skrevet av Astrid Tove Olsen
15.03.2019 10:14 - OPPDATERT 15.03.2019 10:42

Stilte miljøkrav til Buchardt-hotellet på Rønvikfjellet. – Lite imponerende, mente MDG.

SVs Astrid Tove Olsen krever at Buchardt-hotellet på Rønvikfjellet miljøsertifiseres. Lite imponerende, mener Miljøpartiet De Grønnes representant, Håkon Møller. 

Nå svarer Olsen i et leserinnlegg.

SV tar klimaansvaret på alvor. Vi mener at større arbeidsplasser som hovedregel skal komme der det er gode kollektivforbindelser. Det kan bety at alle arbeidsplasser skal legges til sentrum av byen, eller at vi politikere igangsetter prosesser som bidrar til nye kollektivforbindelser i tråd med behovet kommende arbeidsplasser skaper. BREEAM-NOR-sertifiseringen vekter også tilgang til offentlig kommunikasjon. Når det gjelder tilgang til Rønvikfjellet gir det oss i SV en dobbel motivasjon for å løfte saken til debatt.

I dag kjører 400 personbiler hver dag til Rønvikfjellet. Det er betydelig økning etter at Keiserstien kom på plass. Det foreligger en plan om å utbedre slitasjeskader og legge tilrette for bedre stier. Installasjoner for nye naturnære aktiviteter er også mulig. Det kan bety ytterligere bilkjøring til fjellet. På den annen side ligger det mye folkehelse i å gå tur på Rønvikfjellet. Allerede i dag brukes området av barnehager, skoler og folk i alle aldre.

Som politiker har jeg fått tilbakemelding om at dagens vei har skapt utrygghet for denne gruppa. Utbedring av veien til fjellet, som nå er til høring, vil gi bedre forhold for syklende og gående. Det kan bety at flere vil sykle og gå. 

Når SV løfter debatten om BREEAM-NOR-sertifisering er det fordi sertifiseringen tas i bruk i alle deler av byggebransjen som er bevisst sitt samfunnsansvar. Kravet bidrar til stor innovasjon innen byggenæringen, og her bør Bodøs næringsliv være i front. SV ønsker at Bodø skal være en miljøby, og ikke bare smart. 

Krav om BREEAM-NOR-sertifisering for et hotell på Rønvikfjellet og for kommende bygg, ikke bare i byutviklingssonen (sentrum), men i hele kommunen, vil være et løft for klima- og miljøarbeidet og gi Bodø styrke til å nå 1,5-graders-målet i henhold til Paris-avtalen. MDG er opptatt av bysentrum og byen. I SV er vi opptatt av verdiskaping i hele kommunen og vil at alle kommunens innbyggere skal kunne ta del i det grønne skifte. 

 Etablering av et hotell på Rønvikfjellet kan bidra til nye samarbeidsmåter og innovasjon innen samhandling mellom forvaltningsnivå som kommune og fylkeskommune for å finne en modell som bidrar til nye kollektivløsninger der det er påkrevd, også utenfor bysentrum.

I klima- og miljødebatten må vi legge lista høyt. Utopi handler om å skape et drømmesamfunn. I SV vil vi løfte blikket for å skape framtida sammen med kommunens befolkning og deres behov for livsutfoldelse.

Debatt
Bodø NU oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.