Monica Tangen, Lagsleder Rødt Bodø mener Bodø-skolene setter ett uforholdsmessig press på foreldre som ikke har mulighet eller ønske om å delta når det sendes ut lister med: «hvem som skal bidra og med hva». Foto: Privat

«Når gratisprinsippet ignoreres»


Dette er en kommentar og gir uttrykk for skribentens holdninger. 

Da er vi igjen kommet til den koseligste tiden av året. Det telles ned med lys og kalender, både hjemme og på skolene rundtom i det ganske land. 

Spenningen bygges opp til det nærmest sitrer helt ut i lilletåa på liten og stor. Det er straks jul, med alt som hører julen til. 

Vi har denne uken kunnet lese i nasjonalt media at Sosialhjelpsmottakere får en ekstra økonomisk håndsrekning for desember. Alle får 1.000 kroner, pluss ytterligere 1.000 per barn. Det er regjeringspartiene og SV blitt enige om. 

«Det mener vi er et viktig bidrag til en veldig utsatt gruppe i den tiden vi lever i nå. Det er særlig viktig med tanke på jule- og nyttårsfeiring, sier Arbeiderpartiets Frode Jacobsen til NTB.»

Jeg var som politiker 16. November invitert til ett innspillsmøte om familiefattigdom i Bodø. Arrangert av Batteriet Nord Norge og Redd Barna region nord i samarbeid med Skattkammeret

Bodøs kommunedirektør Kjell Hugvik som er valgt ut til regjeringens ekspertutvalg som skal komme med forslag til løsninger for å forebygge familiefattigdom var også tilstede, samt representanter fra Høyre, KrF, Sp og Sv. 

Her fortalte lokale organisasjoner om hva de mener skal til for at alle barn i Salten – og i Norge, skal ha en god oppvekst og for å forhindre at fattigdom går i arv.

Kirkens bymisjon kunne fortelle at de nå ukentlig leverte ut hele 600 matposer, mot 350 poser i uken tilbake i august. Ved utgangen av desember er pengesekken der tømt, og de vet ikke hvordan de skal få videreført ordningen. 

I skrivende stund er strømprisen i Nord Norge 565,92øre, prisen har vel aldri vært dyrere, samtidig kan man lese at hundretusener sliter med å betale regningene sine da dette kommer på toppen av økte matvarepriser, drivstoffprisene og renteøkninger. 

Familiefattigdom er i aller høyeste grad noe vi må forholde oss til, også her i Bodø kommune.

Opplæringsloven paragraf 2-15 er glassklar og sier skolene SKAL  forholde seg til gratisprinsippet.

Det er derfor med stor undring jeg registrer at det arrangeres, julekalendere, avslutninger og juleluncher på Bodø-skolene etter selvkostprinsippet. 

Det setter ett uforholdsmessig press på foreldre som ikke har mulighet eller ønske om å delta når det fra skolene sendes ut lister med: «hvem som skal bidra og med hva». 

Statsforvalteren i Vestland uttalte seg denne uken om gratisskoleprinsippet i en tilsynssak.

Det er altså ikke nok jmf statsforvalteren at det er frivillig, listene skal også være anonyme. 

Hadde skolene endret organiseringen rundt dette, ville det også vært innenfor det statsforvalteren regnet som godkjent slik at tilsynet i vedlagt sak ble avsluttet.

Løsningen FAU på den aktuelle skolen kom med, kan være ett alternativ dersom skolen ønsker å fortsette med dagens ordning.

Jeg mener det er svært uklokt av grunnskolene i Bodø kommune å videreføre en praksis som denne, når de er gjort oppmerksomme på at statsforvalteren i vestland allerede har hatt tilsyn på lignende sak og konkludert med at praksisen slik den i dag utøves i Bodø kommune ikke er lovlig. Det burde være unødvendig at problemstillingen må vurderes av statsforvalterne i hvert fylke, når det allerede foreligger en fersk uttalelse rundt dette. 

Det er stigmatiserende og vondt for de familiene som kanskje ikke kan bidra med det som står på listen, eller må bortprioritere noe annet for å kunne delta… all den tid slike lister eksisterer, er argumentasjonen om frivillighet forvitret.

Det minner om svært manglende forståelse for en høyaktuell problematikk fra skolenes side, noe som i seg selv er bekymringsfullt. 

Forrige uke var det på vår skole juleavslutning, med «mat på fat», lærer gaver, krav om premier og loddkjøp. I dag kom innkjøpslisten til julelunchen på Mail, en pakke skivet hvitost og en pakke salami.. 

Monica Tangen
Lagsleder Rødt Bodø

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.

Les mer om:

Bodødebatt