Privat

Når de krenkede
er livsfarlige

Skrevet av Jonas Schøning
17.04.2018 13:26 - OPPDATERT 17.04.2018 14:17

MENING: – Fordi du befinner deg på et sted hvor det er samlet en betydelig folkemengde, så er du et mulig terrormål. Det kan kanskje virke skremmende, men det er en realitet i dagens sikkerhetssituasjon, skriver oversersjant Jonas Schøning.

Fra tid til annen kommer det artikler i media hvor nordmenn hevder de har blitt skremt av politiet, og da spesielt hvis de er bevæpnet.  

Som mangeårig forsvarsmann med bakgrunn fra Hæren og Forsvarets Spesialstyrker mener jeg denne holdningen til sikkerhet og beredskap er naiv og farlig. 

Sist representert ved AN-journalist Helge Grønmos innlegg i debatten om hvorvidt politiet skal være generelt bevæpnet eller ei. Dette kom etter en "skremmende" opplevelse på Sondre Justads konsert i Bodø spektrum.

Grønmo innleder innlegget med en lovprisning av kunsten og kulturens posisjon i samfunnet, for deretter å redegjøre for sikkerhetssituasjonen rundt kulturarrangementer i landet og verden forøvrig.

Bakgrunnen er en betydelig skjerping av sikkerheten rundt de fleste konserter og arrangementer etter de siste års terrorhendelser, og at dette har blitt en høyere prioritet hos konsertarrangører.

"Kulturen har vært under angrep" skriver Grønmo. Men det er hverken musikken, kunsten eller kulturvirksomheten terroristene vil til livs. Det er vårt vestlige levesett og samfunn de ønsker skal være skadelidende. 

Derfor vil det være bevæpnet politi til stede, både på Gardermoen en mandags morgen og på Sondre Justad-konsert en lørdags kveld. Fordi du befinner deg på et sted hvor det er samlet en betydelig folkemengde, så er du et mulig terrormål. Det kan kanskje virke skremmende, men det er en realitet i dagens sikkerhetssituasjon.

LES OGSÅ:

[annonse]
– En garvet journalist som blir redd av væpnet politi, burde kanskje vurdere å bytte yrke

Å stikke hodet i bakken og fornekte dette er livsfarlig. Sikkerheten er forebyggende og derfor trygghet i praksis. 

Ifølge Grønmo har sikkerheten sin pris. I dette tilfellet at journalisten ble skremt av å se en hylstret pistol på en politimanns belte.

Det skremmer meg at dette skremmer Grønmo. 

Hvis han representerer den jevne innbygger, hvis samfunnet i Norge har blitt så blåøyd at synet av en bevæpnet politimann på en konsert er skremmende, da burde politiet virkelig gå bevæpnet oftere. 

At en og annen kulturpersonlighet blir skremt er i så fall en bra ting. Men når finkulturen opphøyer seg til å skulle definere politiets sikkerhetsvurderinger og antyder at sikkerhetsnivået må senkes for å unngå lignende opplevelser, så kan det ikke forbigås i stillhet. 

Kanskje synet av den hylstrede pistolen på politimannens belte minnet Grønmo på at Norge ikke nødvendigvis er så trygt som vi gjerne skulle ønske? Kanskje Grønmo tenkte at politiet har mottatt trusselmeldinger og derfor bevæpnet seg? Kanskje politimannen minnet Grønmo på at enhver konsert er et utmerket terrormål, og vissheten om det skapte frykt?

Frykt er terrorens hensikt. Sikkerhet er eneste løsning. Strutsetaktikk inviterer terroren inn.

Dessverre er ikke Grønmo alene. Mange nordmenn fornekter realitetene. Og når vi går på konsert og ser en bevæpnet politimann reagerer vi med kritiske blikk mot politiet og spør «hvorfor kan ikke ting bare være slik som de var før?» 

Ting er ikke som før.  

Nordmenn lar seg krenke over alt mulig. Grønmo ble krenket av at politiet er ute og «tøffer seg» med våpen. Da er trangen til å være krenket og belærende større enn takknemligheten ovenfor de som i ytterste konsekvens må ofre livet sitt for vår sikkerhet.

I Norge har vi heldigvis vært skånet for ekstern terrorisme. Så langt. Og saker som: "planla terrorangrep mot konsert, trakk seg ved synet av bevæpnet politi" når sjelden Ola Nordmann eller pressen. 

Det Grønmo indirekte sier i sitt innlegg er: "Hallo, vi bor i Norge. Her finnes ikke terrorisme. Slutt å overdriv, kom dere ned på jorda."

Denne naive og nedlatende holdningen ovenfor de som skal beskytte oss er både uberettiget og farlig. Å beslutte hvordan politiet burde jobbe er heldigvis overlatt til andre hender og hoder.

Politiet gjør fortløpende gode vurderinger på hvorvidt de skal bære våpen eller ikke. Bevæpnet politi og militært personell vil bli et langt mer vanlig syn i Norske gater i tiden som kommer. Også i lille fredelige Bodø.

Generell bevæpning er ikke noe å engste seg for. Snarere tvert imot. Det er betryggende at politiet, og de som har ansvaret for vår sikkerhet, har forberedt seg på det verste. 

Jonas Schøning
Oversersjant
Innsatsstyrke Heron, HV14