Nekter å gi frislipp av drosjeløyver

Skrevet av Pressemelding
04.12.2018 10:17

Fylkesrådet går imot regjeringens ønske.

Regjeringen ønsker en større omregulering av drosjemarkedet i Norge. Onsdag behandler fylkestinget en høringssak om dette.

– Fylkesrådet mener at en deregulering av næringen med frislepp av løyver vil innebære en betydelig fare for overetablering i byer, og en svekkelse av drosjetilbudet i distriktene. Overetableringen i byene kan få store miljømessige konsekvenser i byene med økt trafikk, redusert lønnsomhet og forverring av arbeidsvilkår i bransjen, mener fylkesråd for samferdsel Svein Eggesvik (Sp).

VIL GÅ UT OVER DISTRIKTENE

Eggesvik mener også den foreslåtte endringen vil få klare negative konsekvenser for utkantene.

– I distriktene og tettsteder vil det nye regimet gjøre det vanskeligere å sikre minimumstilbud og døgnbetjening. Problemet blir størst dersom pasienttransporten ikke tildeles den som har drosjeløyvet i området, som da ikke har et økonomisk grunnlag for virksomheten.

DYRERE FOR FYLKESKOMMUNEN

Endringen vil også medføre et større press på fylkeskommunen økonomisk, for å dekke opp bortfall av drosjetjenester i distriktene. Regjeringen legger ikke opp til noen kompensasjon for dette i høringen.

– Jeg er bekymret for konsekvensene for distriktene av at drosjemarkedet ikke lenger skal reguleres. Som et minimum må regjeringen sende med penger slik at vi i Nordland kan kjøpe tilbud i distriktskommunene, og de må kreve at pasientreiser skal samordnes med fylkeskommunen slik at drosjetilbud lokalt og pasientreiser blir en og samme sak, sier Svein Eggesvik.

Fylkestinget skal behandle høringen på onsdag.

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.