Styreleder Mads Torrissen og administrerende direktør Mona Liss Paulsen i Nobl. Foto: Markus André Jensen

Nobl og Lofoten BBL fusjonerer

Av redaksjonen
14.11.2017 20:31 - OPPDATERT 09.01.2018 01:31

Blir Nordlands største boligbyggelag.

Boligbyggelaget Lofoten BBL og Boligbyggelaget Nobl har vedtatt å fusjonere.

Det fremgår av en pressemelding sendt ut tirsdag kveld.

På de samtidige generalforsamlingene i Boligbyggelaget Lofoten og Boligbyggelaget Nobl ble det vedtatt en likelydende fusjonsplan. Vedtaket var enstemmig i begge selskapene.

Fusjonen skal tre i kraft fra 1. januar 2018. Det har i flere år vært samarbeid mellom de to boligbyggelagene, og styrene i selskapene har kommet frem til at tiden nå var riktig for å gå i fusjonssamtaler.

Begge boligbyggelagene har medlemmer og forvalter boliger i Lofoten. Målet for fusjonen er å skape et bedre produkt og tilbud til medlemmene i begge boligbyggelagene.

– Nobl har over tid ønsket en fysisk tilstedeværelse for å betjene sine medlemmer og kunder i Lofoten. Boligbyggelaget Lofoten har på sin side ønske om å utvide og utvikle sine produkter, og har ønske om en større økonomisk tyngde for å utvikle boliger i regionen. I fellesskap vil begge boligbyggelagene få oppfylt sine ønsker og samlet vil dette skape en større og mer robust enhet, med moderne og trygge løsninger, heter det i meldingen.

Boligbyggelag er samvirkeforetak som har som hovedformål å skaffe boliger til sine andelseiere og å forvalte boliger for andelseierne. Boligbyggelaget kan også drive annen virksomhet som er til beste for andelseierne.

– En fusjon vil etter begge styrers vurdering bidra til å styrke muligheten for å oppfylle dette hovedformål, heter det videre i meldingen.

Felles vil det fusjonerte selskapet være det største boligbyggelaget i Nordland med ca 16 000 medlemmer og vil forvalte nesten 7000 boliger.

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.