Fra en forelesning om ADHD og entreprenørskap ved Nord universitet. Professor Johan Wicklund og Hanne Stokvik, universitetslektor ved Nord universitet. Foto: Svein. Arnt Eriksen.

Nord-forsker i ny studie: Folk med ADHD er glimrende gründere

Personer med ADHD kan ha kvaliteter som gjør dem veldig godt egnet for å starte nye bedrifter der andre ville ha gitt opp lenge før de kommer så langt.


– Når de først tenner på en ide, går de ofte i gang umiddelbart uten å gå veien om risikoanalyser. I mange tilfeller ville ikke en risikoanalyse gitt det fulle og hele svaret uansett. En med ADHD vil typisk kaste seg ut i det og deretter erfare om det fungerer.

Det går fram av en studie gjort av professor Johan Wiklund, som har en professor-II stilling ved Nord universitet, heter det i en pressemelding.

– Det som gjorde meg nysgjerrig var at jeg har observert at mange med ADHD som lykkes bra som entreprenører mener at de lykkes, ikke på tross av sin ADHD, men takket være diagnosen, sier Wicklund.

Wiklund, som selv har ADHD, la også merke til at det knapt fantes forskning på ADHD som kunne vise til positive egenskaper ved å ha diagnosen.

– Det er ikke sår rart, egentlig. Forklaringa kan være at leger og psykiatere tradisjonelt har vært mest opptatte av å finne feil hos mennesker, og deretter å foreskrive en behandling, sier Wicklund.

– Blir forskningen din påvirket av at du selv har ADHD?

– Studien er et samarbeid mellom meg og flere andre forskere sånn at resultatet ikke blir påvirket av mine holdninger og situasjon. I denne studien har vi intervjuet 20 personer med ADHD. Noen lykkes veldig bra, andre går det dårligere med, sier Wicklund  

Betegnelsen ADHD står for attention deficit hyperactivity disorder.

– De som har ADHD kjennetegnes ved at de har konsentrasjonsvansker, de kjeder seg fort, er hyperaktive og impulsive, forklarer Wicklund.

Studien ble gjort i Sverige

Wicklund og forskerteamet hans kontaktet den største organisasjonen i Sverige for folk med ADHD på Facebook, og ba om respons fra de som også drev egne bedrifter. De endte opp med et utvalg på fjorten personer med en formell ADHD diagnose som også var entreprenører.

– Vi fant ut at trekk og symptomer forbundet med ADHD gjennomsyret arbeidet deres i eget firma. Alle trakk fram som en stor fordel at de kunne jobbe på tider av døgnet der de var full av virkelyst, og ta seg fri på andre tider når energinivået var lavere. Flere av dem fortalte at de hadde startet bedrift på ren impuls fordi de kjedet seg i jobben de hadde tidligere.

Handler på impuls

Studien viser at i forhold til nyskaping og entreprenørskap handlet de med ADHD gjennomgående på impuls, fordi de var utålmodige og fordi de søkte noe nytt.

Flere av de som ble intervjuet handlet på impuls, uten å tenke over ofte omfattende konsekvenser.
Utålmodighet viste seg å være en nøkkelfaktor for å engasjere seg i ny adferd på arbeid
Søken etter noe nytt i sammenheng med nyskaping innebærer risikoadferd, går det fram av studien.

– Hvorvidt det å handle uten å tenke gjennom saken først er positivt eller negativt, avhenger av hvor stor usikkerheten er og situasjonens kompleksitet, og dessuten tilgangen på informasjon som kan bli veid i forhold til beslutninger. Den positive siden av å handle impulsivt er at det tilrettelegger for beslutninger i en kompleks og usikker situasjon. Vår konklusjon i denne studien er at når det gjelder nyskaping, så er det å handle uten å tenke konsekvenser først assosiert med større grad av intuitive avgjørelser, sier Wicklund.

– Utålmodighet førte til ny adferd og bidro til at entreprenøren var på konstant utkikk etter nye muligheter. Mange av de som ble intervjuet i studien engasjerte seg i nye prosjekter samtidig med det de nettopp hadde startet, og fortalte at de hadde fått nye ideer hele tiden.

– De var også åpen for å prøve noe nytt, selv om det var risikabelt og farlig. Impulsive personer har en tendens til å legge større vekt på positive muligheter enn nedsiden og risikoen, sier forskeren.

Aktivitet, energi og hyperfokus

Studien viser at de med ADHD mente at de hadde høyere arbeidskapasitet, mer energi og mindre behov for søvn enn folk som de kjente uten ADHD. Samtidig sa flere at de hadde problemer med å få sove på natta og at de i stedet stod opp og gikk på arbeid.

– ADHD kan være forbundet med en tilstand av hyperfokus. Et kjent eksempel på det er svømmeren Michael Phelps med hele 27 OL-medaljer. Han trente sammenhengende i fem år hver eneste dag, inklusive jul- og nyttårsaften. Hans ADHD var en forutsetning for det intense fokuset på trening, og bidro til hans suksess. Hyperfokus er å konsentrere seg fullt og helt om den ene oppgaven og stenge det aller meste for øvrig ute. Slik beskriver flere av de vi intervjuet sin situasjon, sier Wicklund.

Han håper at denne studien kan inspirere andre forskere til å undersøke de positive sidene ved en ADHD- diagnose.

Link til studien: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352673416300178

(Pressemelding/Nord universitet)

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.