Fra venstre dekan ved FSV og FSH, Elisabet Ljunggren og Gøril Ursin, og initiativtakerne Ruth Donovan og Cordula Karich fra henholdsvis FSH og FSV engasjerer seg for at Nord skal løfte arbeidet sitt med mangfold og inkludering. Foto: Tarjei Abelsen

Nord Universitet ønsker å gjøre skolen til et mer skeiv-vennlig sted - nå har de fått støtte

– Det kan være med å gi skeive en bekreftelse på at dette er noe vi har fokus på.


Det forteller Cordula Karich, Universitetslektor ved Nord Universitet, til universitetets egne nettsider.

Karich og kollega, Ruth Marie Stensland Donovan, har kalt prosjektet de jobber med for [email protected] og det er penger fra SEA-EU som nå skal gi Nord universitet et skeivt løft ifølge de to initiativtakerne.

Cordula Karich forteller at omgivelsene kan være med å skape tilhørighet, og at det derfor er viktig at universitetet blir bedre på å aktivt signalisere denne holdningen.

De er enige om at innsatsen for mangfold på Nord universitet kan bli langt bedre enn i dag.

– Vi ønsker med dette prosjektet å få et større engasjement for inkludering og mangfold, sier de to.

Prosjektet har fått innvilget 80.000 kroner.

Rundt 1000 personer

SEA-EU, nettverket hvor pengene til prosjektet kommer fra, er et nettverk av europeiske universiteter som ligger ved havet, hvor Nord universitet ble med i nettverket tidligere i år.

– Universitetet skal være en institusjon for alle, men vi ser ikke regnbueflagg noen steder. For skeive er det viktig med den type signaler som viser at man er tenkt på, og kan være sikker på at det er trygt å være åpen om at man er skeiv. Det handler om å synliggjøre verdiene man har på papiret, sier Cordula Karich.

I søknaden skriver de at anslagsvis syv prosent av befolkningen antas å være LGBT+, og at det dermed er rundt 1000 personer som anser seg som skeiv ved Nord universitet.

De forklarer at også mange gjennom jobbene studenter ved universitetet utdanner seg til, vil mange også møte skeive i sin kommende arbeidshverdag.

– Vi mener mangfoldstenking må inn i utdanningene som en del av undervisningen. Om du utdannes til lærer eller sykepleier, så vil du for eksempel kunne møte likekjønnede familier. Vi må være bevisst på mangfoldet samfunnet vårt består av og hvordan vi opptrer profesjonelt i møte med dem av oss som er skeive, sier Donovan.

Store planer

Donovan og Karich representerer hvert sitt fakultet, henholdsvis Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) og Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV). Samarbeid på tvers av fakulteter er et av kravene for å få godkjent søknader hos SEA-EU.

De to lektorene ved universitetet har også fått god støtte fra ledelsen, hvor både dekan Gøril Ursin og Elisabet Ljunggren har signert søknaden som nå er innvilget.

De to initiativtakerne forteller at de har store planer for prosjektet, deriblant flere arrangementer i forbindelse med Pride-uken i juni.

– Vi skal arrangere faglig seminar for ansatte om hvordan vi sammen kan skapet et universitet som er skeiv-vennlig. Vi ønsker også at Nord universitet skal delta i Pride-paraden i Bodø, sier Karich.

 

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.