Nordlandsbanen kan få milliarder til grønne tiltak: Kan få flere krysningsspor, og høyere hastighet

Jernbanedirektoratet har rangert åtte satsninger i Nasjonal Transportplan med planlagt oppstart mellom 2023 og 2027. Trondheim – Bodø ligger på 5. plass på denne listen. Dette melder VG.

Bakgrunnen for at denne strekningen ligger på 5. plass er at Jernbanedirektoratet ser en økt etterspørsel etter å få mer gods på bane. Dette gjelder disse strekningene: Oslo-Bergen, Oslo-Trondheim, Oslo-Narvik og Trondheim-Bodø

Njål Svingheim, pressekontakt i Jernbanedirektoratet, sier til Bodø Nu at det har vært økt etterspørsel etter gods på bane siden 2020:

– Bildet er sammensatt, men aktørene i sektorene mener økningen skyldes en økt bevissthet og ønske fra vare-eierne om å bruke mer miljøvennlige transportløsninger. Godstrafikken har hatt en bedre punktlighet og mer stabil drift som følge økt vedlikehold på jernbanen, det er opprettet nye godstogtilbud på blant annet Nordlandsbanen, samt at det også er en mangel på sjåfører i lastebilnæringen i Europa.

Bedre tilrettelegging

Planen er at det skal tilrettelegges bedre for godstog, og det skal gjøres på denne måten:

– Pakken med tiltak for godstrafikken består av en lang rekke enkelt-tiltak, det handler om flere og lengre kryssingsspor, om å bedre framkommeligheten for eksempel ved å skifte ut sporveksler til nye som tillater høyere hastighet gjennom stasjoner og tiltak på godsterminalene som bedrer kapasiteten, forteller Svingheim i Jernbanedirektoratet. 

Faglig vurdering

Jernbanedirektoratet har levert sin faglige vurdering av åtte togsatsinger, og det er første gang Jernbanedirektoratet går ut med en slik liste offentlig. Prosjektene har planlagt oppstart i perioden 2023- 2027. Det har blitt sett nærmere på hva som bør prioriteres først og hvor pengene skal settes.

Avgjørende faktor

Men til syvende og sist er det andre faktorer som avgjør hvem som prioriteres. Regjeringen og Stortinget bestemmer hvem som får penger først, og kostnadsrammene til de ulike prosjektene vil være avgjørende. Hvis et prosjekt klarer å presse ned kostnadene, kan de bli prioritert tidligere. 

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) uttaler til VG at det er viktig med gode faglige råd fra Jernbanedirektoratet nå som det er harde prioriteringer i budsjettene, og legger til:

– Men til syvende og sist er det vi politikere som  må ta de endelige valgene om hvilke jernbanesatsinger som skal få grønt lys, sier Nygård.

[annonse]
 

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.